Services - 34484-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lwówek Śląski: Forestry services

2022/S 015-034484

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: PGL LP Nadlesnictwo Lwówek Śląski
National registration number: 931023990
Postal address: ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski
Town: Lwówek Śląski
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-600
Country: Poland
Contact person: Piotr Włodarski
E-mail: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl
Telephone: +48 0757824322
Internet address(es):
Main address: http://www.lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka Leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski w roku 2022

Reference number: SA.270.6.2022
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna utrzymania obiektów leśnych, gospodarki łąkowo-rolnej, ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski w roku 2022.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Ustronie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Ustronie

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Ustronie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 819 817,46 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Nowogrodziec

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Nowogrodziec

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Nowogrodziec

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 653 563,93 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Kotliska

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Kotliska

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Kotliska

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 666 142,11

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Gradówek

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Gradówek

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Gradówek

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 834 377,09 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Bielanka

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Bielanka

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Bielanka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 786 287,05 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Ubocze

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Ubocze

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Ubocze

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 648 266,52 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Wleń

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Wleń

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Wleń

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 870 647,96 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Łupki

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Łupki

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Łupki

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 646 472,33 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Czernica

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Czernica

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Czernica

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 811 849,57 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Lubomierz

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Lubomierz

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Lubomierz

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 506 794,58 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Płoszczyna

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Płoszczyna

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług leśnych w leśnictwie Płoszczyna

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa podstawowa wartość netto zamówienia bez prawa opcji oraz zamówień z wolnej ręki wynosi 682 981,30 zł.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

dla Pakietu 1 - 82 000,00 zł.,

dla Pakietu 2 - 65 000,00 zł.,

dla Pakietu 3 - 67 000,00 zł.,

dla Pakietu 4 - 83 000,00 zł.,

dla Pakietu 5 - 79 000,00 zł.,

dla Pakietu 6 - 65 000,00 zł.,

dla Pakietu 7 - 87 000,00 zł.,

dla Pakietu 8 - 65 000,00 zł.,

dla Pakietu 9 - 81 000,00 zł.,

dla Pakietu 10 - 51 000,00 zł.,

dla Pakietu 11 - 68 000,00 zł.,

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim sprzętem.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednią kadrą.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert zrealizował lub realizuje usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż:

- dla Pakietu 1 - 573 000,00 zł.,

- dla Pakietu 2 - 457 000,00 zł.,

- dla Pakietu 3 - 466 000,00 zł.,

- dla Pakietu 4 - 584 000,00 zł.,

- dla Pakietu 5 - 550 000,00 zł.,

- dla Pakietu 6 - 453 000,00 zł.,

- dla Pakietu 7 - 609 000,00 zł.,

- dla Pakietu 8 - 452 000,00 zł.,

- dla Pakietu 9 - 568 000,00 zł.,

- dla Pakietu 10 - 354 000,00 zł.,

- dla Pakietu 11 - 478 000,00 zł.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

dla Pakietu 1-11

- co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

- co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna,

- co najmniej 1 szt. przyczepy samozaładowczej do podwozu i zrywki drewna

- zamiennie dla wymienionych powyżej w lit. b i c, co najmniej 1 szt. forwardera,

- co najmniej 1 szt. opryskiwacza przeznaczonego do precyzyjnego oprysku herbicydami (kosa chemiczna),

- rozdrabniacz bijakowy (zawieszany na ciągnik).

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

- osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, w ilości co najmniej:

- dla pakietu 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 – 2 osób,

- dla Pakietu 4, 7, 9 – 3 osób,

- dla pakietu 6 – 4 osób.

- dla pakietu 1-11 co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;

- dla pakietu 1-11 co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na m.in. obowiązek realizacji dostaw surowca drzewnego do odbiorców z początkiem roku 2022.

Udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi leśne m.in. z zakresu pozyskania

drewna determinuje realizację dostaw surowca drzewnego do odbiorców. Pilna potrzeba

uzyskania wykonawców do realizacji pozyskania drewna wynika również z niskich zapasów

drewna, które nie pozwolą na realizację dostaw surowca drzewnego z początkiem roku na

wymaganym poziomie.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/02/2022
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Listopad 2022

VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu 1 w wysokości 8 500,00 zł.,

dla Pakietu 2 w wysokości 7 000,00 zł.,

dla Pakietu 3 w wysokości 7 000,00 zł

dla Pakietu 4 w wysokości 8 500,00 zł

dla Pakietu 5 w wysokości 8 000,00 zł

dla Pakietu 6 w wysokości 7 000,00 zł

dla Pakietu 7 w wysokości 9 000,00 zł

dla Pakietu 8 w wysokości 7 000,00 zł

dla Pakietu 9 w wysokości 8 500,00 zł

dla Pakietu 10 w wysokości 5 500,00 zł

dla Pakietu 11 w wysokości 7 000,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022