Usluge - 344852-2017

Prikaži smanjeni prikaz

02/09/2017    S168

Nizozemska-Haag: Usluge informatičke službe za pomoć

2017/S 168-344852

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 8.8.2017, 2017/S 150-309643)

Europol, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NIZOZEMSKA. Tel. +31 703531594. Faks +31 703180808. E-pošta: Procurement@europol.europa.eu

Umjesto 

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

8.9.2017.

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda:

12.9.2017 (14:00), lokalno vrijeme.

[...]

Glasi 

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

19.9.2017 (23:59), lokalno vrijeme.

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda:

21.9.2017 (14:00), lokalno vrijeme.

[...]