Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 344853-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

02/09/2017    S168    Agentúry - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Taliansko-Parma: Proteínová stráviteľnosť „in vitro“

2017/S 168-344853

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 26.7.2017, 2017/S 141-289049)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, TALIANSKO. E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

28.9.2017 (14:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania ponúk:

29.9.2017 (14:30) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

12.10.2017 (14:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania ponúk:

13.10.2017 (14:30) miestneho času.

[...]

Špecifikácie zákazky, oddiel 2.4.B, sa zmenili z: „uchádzač musí preukázať svoj prístup k laboratóriu a certifikáciu ISO 17025“ na „uchádzač musí preukázať svoj prístup k laboratóriu a certifikáciu ISO 17025 alebo akýkoľvek iný zavedený systém zaistenia kvality“.