Services - 34487-2022

21/01/2022    S15

Poland-Kup: Forestry services

2022/S 015-034487

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup
Postal address: Ul. 1-go Maja 9
Town: Kup
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-082
Country: Poland
Contact person: Daniel Chodorowski; Wojciech Dudik
E-mail: kup@katowice.lasy.gov.pl
Telephone: +48 774695212
Fax: +48 774695353
Internet address(es):
Main address: http://www.kup.katowice.lasy.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kup/zamowienia-publiczne3
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarządzająca Skarbem Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kup w roku 2022 i I kwartale 2023r".”

II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, gospodarki łowieckiej, gospodarki łąkowo - rolnej i innych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kup w roku 2022 i I kwartale 2023. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia określona w pkt II.1.5. zawiera wartość z uwzględnieniem opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 339 772.87 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej, tj.: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż, zagosp. turystycznego i innych prac z zakresu gosp. leśnej na obrębie Kup N-ctwa Kup.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
45342000 Erection of fencing
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
98351110 Parking enforcement services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kup obręb Kup.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, i innych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie obrębu Kup Nadleśnictwa Kup w roku 2022 i I Kwartale 2023r. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 820 653.85 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II.2.6 zawiera podstawową wartość zamówienia bez uwzględnienia opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej, tj.: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż, zagosp. turystycznego i innych prac z zakresu gosp. leśnej na obrębie Pokój N-ctwa Kup.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
45342000 Erection of fencing
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
98351110 Parking enforcement services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kup obręb Pokój.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, i innych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie obrębu Pokój Nadleśnictwa Kup w roku 2022 i I Kwartale 2023r. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 901 548.34 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II.2.6 zawiera podstawową wartość zamówienia bez uwzględnienia opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej, tj.: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż, zagosp. turyst. i innych prac z zakresu gosp. leśnej na obrębie Popielów N-ctwa Kup.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233142 Road-repair works
45342000 Erection of fencing
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
98351110 Parking enforcement services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kup obręb Popielów.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, i innych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie obrębu Popielów Nadleśnictwa Kup w roku 2022 i I Kwartale 2023r. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 261 903.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II.2.6 zawiera podstawową wartość zamówienia bez uwzględnienia opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdrabniania pozostałości pozrębowych i specjalistyczne przygotowanie gleby w Nadleśnictwie Kup.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kup.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu, tj rozdrabniania pozostałości pozrębowych i specjalistyczne przygotowanie gleby w Nadleśnictwie Kup; Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 410 437.58 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II.2.6 zawiera podstawową wartość zamówienia bez uwzględnienia opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dyżur na dostrzegalni p-poż w miejscowości Kaniów i Świerkle, dyżur w punkcie alarmowo dyspozycyjnym w siedzibie Nadleśnictwa Kup.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kup. Wieże ppoż w miejscowości Świerkle i Kaniów, punkt alarmowo dyspozycyjny w siedzibie Nadleśnictwa Kup.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”), obejmujące prace z zakresu ochrony ppoż terenów leśnych tj.:dyżur na dostrzegalni p-poż w miejscowości Kaniów i Świerkle, dyżur w punkcie alarmowo dyspozycyjnym w siedzibie Nadleśnictwa Kup. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 113 373.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II.2.6 zawiera podstawową wartość zamówienia bez uwzględnienia opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Prace z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Kup obwód 31.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77600000 Hunting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kup, Obwód nr 31 "OHZ PRZESIEKA"

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Kup obwód nr 31 OHZ PRZESIEKA. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 182 627.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II.2.6 zawiera podstawową wartość zamówienia bez uwzględnienia opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Kup, oraz prace z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Kup obwód 32

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77600000 Hunting services
77100000 Agricultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kup obwód nr 32 OHZ PRZESIEKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Kup, oraz prac z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Kup obwód nr 32 OHZ PRZESIEKA. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 234 214.92 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II.2.6 zawiera podstawową wartość zamówienia bez uwzględnienia opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Prace z zakresu pozyskania surowca drzewnego przy użyciu harwestera i zrywka pozyskanego w ten sposób surowca przy użyciu forwardera w cięciach rębnych i trzebieżach późnych w Nadleśnictwie Kup.

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kup.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania surowca drzewnego przy użyciu harwestera i zrywka pozyskanego w ten sposób surowca przy użyciu forwardera w trzebieżach późnych i cięciach rębnych w Nadleśnictwie Kup. Łączny rozmiar wszystkich rodzajów usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 745 696.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II.2.6 zawiera podstawową wartość zamówienia bez uwzględnienia opcji w wysokości 20%, oraz zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesięcy wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku, Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień złożenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/niespełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Numer zadania (Pakietu) Posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową (PLN)

Pakiet 1 - 182 000

Pakiet 2 - 190 000

Pakiet 3 - 126 000

Pakiet 4 - 41 000

Pakiet 5 - 11 000

Pakiet 6 - 18 000

Pakiet 7 - 24 000

Pakiet 10 - 75 000

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części Przedmiotu Umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż kwota w zł brutto określona przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku. W przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku

2. Warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zawrze w JEDZ informacje nt.ilości maszyn i urządzeń wymaganych zgodnie z SWZ którymi dysponuje wykonawca. W JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń tj. np. maszyna leśna typu harwester, ciągnik zrywkowy itp, ich opisu tj. marka, model urządzenia oraz podstawy dysponowania.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.2006 Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ilości (2) osób nadzoru z wykształceniem leśnym: wyższym, średnim, lub posiadających dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa oraz(3) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, które podać należy w Części IV lit. C wiersz trzeci (pkt 2) JEDZ lub innych wskazanych poniżej.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego ani tych samych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Pakiecie, za wyjątkiem sytuacji określonych w SWZ.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże realizację prac z zakresu objętego zamówieniem na kwotę:

Nr pakietu. Wartość wykonanych prac w PLN (Brutto).

1. 990 000

2. 1 040 000

3. 688 000

4. 222 000

5. 61 000

6. 113 000

7. 138 000

10. 403 000

2. Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

I) dla Pakietów 1-3 dysponuje co najmniej: jednym harwesterem, 2 szt. ciągnika zrywkowego typu forwarder lub urządzeniami równoważnymi (zgodnie z zapisami SWZ).

II. dla Pakietu 4

a) 2 szt. urządzeń do rozdrabniania pozostałości pozrębowych. b). 2 szt. pługofrezarek. c) 1 szt. frezy leśnej. d) 2 szt. pługów ze spulchniaczem. e) 2 szt. pługów aktywnych do naorywania wałków.c) 3 szt. ciągników o mocy (powyżej 100KM), pozwalający na zagregowanie powyższych urządzeń:

III) dla Pakietu 5

Wymagań odnośnie potencjału technicznego nie stawia się.

IV) dla Pakietu 6

a) 1 ciągnik rolniczy, b) sam. osob. z hakiem, c) co najmniej 4 szt. psów myśliwskich do pracy w nagance i do poszuk. postrzałków

V) dla Pakietu 7

a) 1 ciągnik o mocy powyżej 100 KM, b) 1 ciągnik rolniczy, c) 1 szt. urządzenie do koszenia i rozdrabniania pokosu. d) 1szt. pługu wieloskibowego (min. 3 skibowy). e) 1 szt. brony talerzowej. f) 1 szt. rozrzutnika do nawozu, g) 1 szt. siewnika do zboża. h) 1 szt. brony średnie. i) 4 szt. psów myśliwskich szkolonych do pracy w nagonce i poszukiwaniu postrzałków.

VI) dla Pakietu 10

a) 1 harwester, z głowicami umożliwiającymi pracę w cięciach zrębowych i trzebieżowych o parametrach określ. w SWZ:.

b) 2 forwardery (ciągnik zrywkowy nasiębierny), o parametrach określ. w SWZ:

2. Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

I) dla Pakietu 1-3: 8 osobami, w tym 5-ma które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką; 1 osoba nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim, lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi, 1 osoba z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika (uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, lub C), 2 osobami, z uprawnieniami obsługi maszyn wyposażonych w żurawie

II) dla Pakietu 4

a) 4 osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikiem (upraw. kat. B lub C.)

III) dla Pakietu 5

a) 4 osobami, w tym 3 posiadających aktualne badania uprawniające do pracy na wysokościach powyżej 3m.

IV) dla Pakietu 6

a) 7 osobami, w tym 2 które posiadają uprawnienia kategorii B i 2 które posiadają uprawnienia - kategoria C+E, lub 2 osobami z upr.kategorii B,C + E

IV) dla Pakietu 7

a) 7 osobami, w tym 2 które posiadają uprawnienia kategorii B i 2 które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikiem z przyczepą - kategoria C+E, lub 2 osobami z upr.kategorii B,C+E.

V) dla Pakietu 10

a) 2 osobami, z uprawnieniami do obsługi maszyn wyposażonych w żurawie,

- posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii – „B”.

b) 2 osobami z uprawnieniami do pracy pilarką.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2023r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 kwietnia 2022 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 1 kwietnia 2022r.

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie rodzaj i zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację (adres leśny), a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również inne niezbędne informacje, w tym w szczególności wymagania co do sposobu wykonania prac oraz określenie części przedmiotu Zlecenia objętych odbiorami częściowymi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przyrody.

3. Warunki realizacji umowy opisane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w sposób określony we wzorze umowy załączonym do dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy: Josephine

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Październik, listopad 2022 roku.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.- szczegóły opisane w pkt 6.1.SWZ

3. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP.- szczegóły opisane w pkt 6.3.SWZ.

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Numer zadania (pakietu) - Kwota Wadium (PLN)

1 - 18 000

2 - 19 000

3 - 13 000

4 - 4 100

5 - 1 100

6 - 1 800

7 - 2 300

10 - 7 500

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Wskazana lokalizacja poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, z zastrzeżeniem że zawsze to będzie Obszar Realizacji Pakietu

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801 / +48 224587840
Fax: +48 224587800 / +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801 / +48 224587840
Fax: +48 224587800 / +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801 / +48 224587840
Fax: +48 224587800 / +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022