Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 344872-2017

02/09/2017    S168

Belgie-Brusel: Standardní průzkumy Eurobarometru – PO/2017-11/A2

2017/S 168-344872

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Communication, Unit A2 — Corporate Services
Poštovní adresa: rue de la Loi 56
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Mr Ioan Vascan
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Directorate-General for Communication
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1047
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský výbor regionů (VR)
Poštovní adresa: rue Belliard 99–101
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1000
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cor.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
Poštovní adresa: rue Belliard 99–101
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1040
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka „zastupující skupinu EIB (EIB a EIF)“
Poštovní adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2950
Země: Lucembursko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)
Poštovní adresa: Zigfrida Annas Meierovica boulevard 14
Obec: Riga
Kód NUTS: LV006 Rīga
PSČ: 1050
Země: Lotyšsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.berec.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Poštovní adresa: Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla), 5th Floor
Obec: Bilbao (Biscay)
Kód NUTS: ES213 Vizcaya
PSČ: 48003
Země: Španělsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://osha.europa.eu/en
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Poštovní adresa: via Carlo Magno 1A
Obec: Parma PR
Kód NUTS: ITH52 Not specified
PSČ: 43126
Země: Itálie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.efsa.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Poštovní adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Obec: Dublin
Kód NUTS: IE061 Not specified
PSČ: D18 KP65
Země: Irsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Poštovní adresa: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Obec: London
Kód NUTS: UKI LONDON
PSČ: E14 5EU
Země: Spojené království
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ema.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Poštovní adresa: Praça Europa 1, Cais de Sodré
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT17 Lisboa
PSČ: 1249-289
Země: Portugalsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.emcdda.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Poštovní adresa: Schwarzenbergplatz 11
Obec: Vienna
Kód NUTS: AT13 Wien
PSČ: 1040
Země: Rakousko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fra.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)
Poštovní adresa: Treurenberg 22
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.srb.europa.eu
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:

Belgie.

Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Standardní průzkumy Eurobarometru – PO/2017-11/A2.

Spisové číslo: PO/2017-11/A2.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79320000 Průzkum veřejného mínění
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rámcová smlouva umožní zadavatelům objednání standardních nebo speciálních průzkumů EB v členských státech EU a v kandidátských zemích, jakož i „ad hoc“ průzkumy v členských státech EU a jiných zemích a územích.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 51 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny země nebo území uvedené ve specifikacích nabídkového řízení.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato zakázka pokrývá standardní nebo speciální průzkumy EB a „ad hoc“ průzkumy pro hodnocení a analýzu veřejného mínění.

Standardní nebo speciální průzkumy EB sestávají především z hloubkových studií o konkrétních tématech a analyzují dlouhodobé trendy v postojích souvisejících přímo či nepřímo s evropskými záležitostmi. Poskytovatel služeb musí být schopen poskytnout všechny služby popsané v průzkumech ve všech zemích nebo územích zapojených prostřednictvím sítě institucí pro průzkum veřejného mínění. „Ad hoc“ služby představují další práci týkající se analýzy veřejného mínění dle popisu v bodě 2.2.4 specifikací nabídkového řízení. Poskytovatelem služeb bude koordinační středisko.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 51 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Tato rámcová smlouva bude automaticky obnovena 1krát o 24 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání. Obnovením se nemění a neodkládají žádné stávající závazky.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/11/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/11/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Communication, Meeting Room, 3rd Floor, Unit A2, rue de la Loi 56, 1000 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

2 zástupci za uchazeče. Zašlete prosím jména, tituly, čísla průkazu totožnosti a údaj o státní příslušnosti na e-mailovou adresu uvedenou v rámci oddílu I.1.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Veškerá dokumentace k této výzvě k podání nabídek, včetně případných dodatečných informací doplněných v průběhu tohoto řízení, je uveřejněna na této internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843

Protože mohou být v průběhu řízení kdykoliv doplněny další informace, doporučuje se uchazečům navštěvovat tuto stránku pravidelně.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/08/2017