Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 344872-2017

02/09/2017    S168

Belgien-Bruxelles: Eurobarometer-standardundersøgelser — PO/2017-11/A2

2017/S 168-344872

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communication, Unit A2 — Corporate Services
Postadresse: rue de la Loi 56
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Mr Ioan Vascan
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Regionsudvalg
Postadresse: rue Belliard 99–101
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.cor.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)
Postadresse: rue Belliard 99–101
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank, »repræsentant for EIB-Gruppen (EIB og EIF)«
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2950
Land: Luxembourg
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eib.org
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)
Postadresse: Zigfrida Annas Meierovica boulevard 14
By: Riga
NUTS-kode: LV006 Rīga
Postnummer: 1050
Land: Letland
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.berec.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Postadresse: Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla), 5th Floor
By: Bilbao (Biscay)
NUTS-kode: ES213 Vizcaya
Postnummer: 48003
Land: Spanien
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://osha.europa.eu/en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Postadresse: via Carlo Magno 1A
By: Parma PR
NUTS-kode: ITH52 Not specified
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Postadresse: Wyattville Road, Loughlinstown
By: Dublin
NUTS-kode: IE061 Not specified
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Postadresse: 30 Churchill Place, Canary Wharf
By: London
NUTS-kode: UKI LONDON
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ema.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)
Postadresse: Praça Europa 1, Cais de Sodré
By: Lisbon
NUTS-kode: PT17 Lisboa
Postnummer: 1249-289
Land: Portugal
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.emcdda.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Postadresse: Schwarzenbergplatz 11
By: Vienna
NUTS-kode: AT13 Wien
Postnummer: 1040
Land: Østrig
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.fra.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Fælles Afviklingsinstans
Postadresse: Treurenberg 22
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.srb.europa.eu
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Belgien.

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Eurobarometer-standardundersøgelser — PO/2017-11/A2.

Sagsnr.: PO/2017-11/A2.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79320000 Offentlig meningsmåling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammekontrakten skal give de ordregivende myndigheder mulighed for at bestille standard- eller særlige Eurobarometer-undersøgelser i EU-medlemsstaterne og ansøgerlande samt ad hoc-undersøgelser i EU-medlemsstater og andre lande eller områder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 51 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Alle landene eller områderne er opført i udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne kontrakt omfatter standard- eller særlige Eurobarometer-undersøgelser samt ad hoc-undersøgelser til at evaluere og analysere den offentlige mening.

Standard- eller særlige Eurobarometer-undersøgelser består primært af dybdegående undersøgelser om specifikke emner og analyserer langsigtede tendenser inden for holdninger, der er direkte eller indirekte relateret til europæiske anliggender. Kontrahenten skal have kapacitet til at levere alle tjenesterne, der er beskrevet i undersøgelserne i alle de omfattede lande eller områder via et netværk af meningsmålingsinstitutter. Ad hoc-tjenesteydelser er andre offentlige analyserelaterede arbejder, som beskrevet i punkt 2.2.4 i udbudsmaterialet. Kontrahenten skal udgøre koordinationscentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 51 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammekontrakten fornys automatisk 1 gang for 24 måneder, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/11/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/11/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communication, Meeting Room, 3rd Floor, Unit A2, rue de la Loi 56, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

2 repræsentanter pr. tilbudsgiver. Send venligst navne, titler, identitetskortnr. og nationaliteter til e-mail-adressen angivet i punkt I.1.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al dokumentation om dette udbud, inklusive al yderligere information, mens proceduren står på, offentliggøres på følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843

Tilbudsgivere bør besøge denne hjemmeside regelmæssigt, da yderligere information kan blive offentliggjort på ethvert tidspunkt under proceduren.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2017