Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 345012-2021

09/07/2021    S131

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 131-345012

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078718
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A geszti Tisza-kastély rekonstrukciója, I. ütem

Hivatkozási szám: EKR001079492020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása. Mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A Beruházás során fel kell újítani a Tisza-kastélyt, Tiszttartó házat, valamint kripta épületet.

A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m2

Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m2

Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m2

Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 m2, fsz 659 m2, emelet 119,4, m2 összesen: 1409,5 m2

Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 m2

Az elkészült kiállításterv szerint a kiállítótér minden szakágra terjedő előkészítése az installációk fogadására.

Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 m2, tiszttartó ház 50,1 m2.

Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 m2.

Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 m2

Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 m2

A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:

1) Nettó 1781,6 m2 nettó szintterületű épületegyüttes felújítása.

2) Épületrész bontása 2652 m3

3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m2

4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m2

5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m2

6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m2

7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m2

8) Díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munka: 1459,3 m

9) Beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója: 37 db

10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m2

11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m2

12) Zöldfelület, parkrendezés 10 501 m2

13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2 069 m2

14) Zöld növényzet telepítése: 5 595 db

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 476 040 310.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45453100 Felújítás
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45212354 Kastély építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Geszt belterület 240/1, 240/2 helyrajzi szám, Geszt külterület 0139. helyrajzi szám

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása. Mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A Beruházás során fel kell újítani a Tisza-kastélyt, Tiszttartó házat, valamint kripta épületet.

A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m2

Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m2

Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m2

Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 m2, fsz 659 m2, emelet 119,4 m2, összesen: 1409,5 m2

Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 m2

Az elkészült kiállításterv szerint a kiállítótér minden szakágra terjedő előkészítése az installációk fogadására.

Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 m2, tiszttartó ház 50,1 m2.

Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 m2.

Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 m2

Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 m2

A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:

1) Nettó 1781,6 m2 nettó szintterületű épületegyüttes felújítása.

2) Épületrész bontása 2652 m3

3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m2

4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m2

5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m2

6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m2

7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m2

8) Díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munka: 1459,3 m

9) Beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója: 37 db

10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m2

11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m2

12) Zöldfelület, parkrendezés 10 501 m2

13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2 069 m2

14) Zöld növényzet telepítése: 5 595 db

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.5. alkalmassági követelményre bemutatott szakember díszítőfestés restaurálása és/vagy rekonstrukciója során szerzett szakmai tapasztalata az érintett felület m2-ben megadva (min. 0 m2, max. 250m2) és a feletti megajánlások maximális pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.6. alkalmassági követelményre bemutatott szakember kőlépcső és/vagy kőből készült ablakpárkány restaurálása és/vagy rekonstrukciója elvégzésekor szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db, max. 5 db) és a feletti megajánlások max. pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.6. alk. köv-re bemutatott szakember gipszstukkó restaurálása és/vagy rekonstrukciójakor szerzett szakmai tapasztalata érintett felület m2-ben megadva (min. 0 m2, max. 10m2) és a feletti max pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

4) A 2–4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 233-574183
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés-Geszt Tisza kastély I. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Build It Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94897524
Postai cím: Szépvölgyi út 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@build-it.hu
Telefon: +36 302451290
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 223 921 137.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 476 040 310.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció bontás irtás, föld- és sziklamunka síkalapozás szivárgóépítés helyszíni beton-és vb. munkák zsaluzás és állványozás ácsmunka előregyártott elemek beépítése falazás és egyéb kőműves munkák fa szerkezeti munkák kőmunkák vakolás és rabicolás, tetőfedés, burkolatok, bádogozás, lakatosszerkezetek elhelyezése, asztalosszerkezetek elhelyezése, felületképzés, üvegezés, szigetelés, kőrestaurálás, festőrestaurálás, szilikátrestaurálás, farestaurálás, fémrestaurálás, elektromos munkák, vízellátás, csatornázás, közmű, szellőzés, fűtés-hűtés, gázellátás, szaniterek, kertépítés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1)

Ajánlattevő neve: Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12.

Adószáma: 25098367-2-43

2)

Ajánlattevő neve: Build It Mérnökiroda Kft. (Székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 32.; adószáma: 11732167-2-41) és West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.; adószáma: 11469830-2-44)

3)

Ajánlattevő neve: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6.

Adószáma: 11975201-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2021