Services - 34509-2022

21/01/2022    S15

Lithuania-Klaipėda: Engineering design services

2022/S 015-034509

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710823
Postal address: Liepų g. 11
Town: Klaipėda
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 91502
Country: Lithuania
Contact person: Živilė Gocentė
E-mail: zivile.gocente@klaipeda.lt
Telephone: +370 46396104
Internet address(es):
Main address: http://www.klaipeda.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=617187
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=617187&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Melioracijos statinių rekonstravimo žemės sklype adresu Verslo g. 8A, 10, Klaipėdoje, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Melioracijos statinių rekonstravimo žemės sklype adresu Verslo g. 8A, 10, Klaipėdoje, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Perkamos paslaugos apima geodezinius ir geologinius tyrinėjimus, techninio projekto parengimą pagal pridedamą Statinio projektavimo užduotį (techninę užduotį) ir projekto vykdymo priežiūrą per visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation
71355000 Surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Klaipėda

II.2.4)Description of the procurement:

Melioracijos statinių rekonstravimo žemės sklype adresu Verslo g. 8A, 10, Klaipėdoje, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Perkamos paslaugos apima geodezinius ir geologinius tyrinėjimus, techninio projekto parengimą pagal pridedamą Statinio projektavimo užduotį (techninę užduotį) ir projekto vykdymo priežiūrą per visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties vykdymo terminas, nustatytas Sutarties 5 p., gali būti pratęstas Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sutarties terminas – iki darbų užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. 7 p. gali būti taikomas ilgesnis nei 3 metų Sutarties galiojimo terminas).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektuotojas privalo būti apsidraudęs civilinę atsakomybę pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.

2. Paslaugų teikėjas, pradelsęs Sutarties 5 p. nurodytą paslaugų teikimo terminą, moka Paslaugų gavėjui 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol suteikiamos Sutarties 5 p. nurodytos paslaugos.

3. Paslaugų teikėjui nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, Sutarties 8 p. nurodytų paslaugų netinkamą teikimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, kurių neapima Sutarties 19 p. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

4. Paslaugų teikėjui nustatoma 3 000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėją.

Bus vykdomas žaliasis pirkimas.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 13:45
Place:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Tiekėjai nedalyvaujantys susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.

2. Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Postal address: H. Manto g. 26
Town: Klaipėda
Postal code: 92131 LT
Country: Lithuania
Telephone: +370 46390960
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022