Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 345162-2017

02/09/2017    S168

Duitsland-Heilbronn: Netwerkinfrastructuur

2017/S 168-345162

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Heilbronn
Postadres: Max-Planck-Str. 39
Plaats: Heilbronn
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Postcode: 74081
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Fax: +49 713150414-6821
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hs-heilbronn.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universität Heidelberg
Plaats: Heidelberg
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-heidelberg.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universität Hohenheim
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-hohenheim.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universität Mannheim
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-mannheim.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universität Stuttgart
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-stuttgart.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universität Tübingen
Plaats: Tübingen
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uni-tuebingen.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universität Ulm
Plaats: Ulm
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-ulm.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
Plaats: Trossingen
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mh-trossingen.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pädagogische Hochschule Weingarten
Plaats: Weingarten
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ph-weingarten.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Aalen
Plaats: Aalen
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hs-aalen.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Plaats: Sigmaring
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hs-albsig.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Biberach
Plaats: Biberach
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hochschule-biberach.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Esslingen
Plaats: Esslingen
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hs-esslingen.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Furtwangen
Plaats: Furtwangen
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hs-furtwangen.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Karlsruhe
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hs-karlsruhe.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Konstanz
Plaats: Konstanz
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.htwg-konstanz.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Mannheim
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hs-mannheim.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule Ravensburg-Weingarten
Plaats: Weingarten
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hs-weingarten.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hochschule für Technik Stuttgart
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hft-stuttgart.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.dhbw-mannheim.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
Plaats: Friedrichshafen
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ravensburg.dhbw.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.dhbw-stuttgart.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen
Plaats: Villingen-Schwenningen
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.dhbw-vs.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn
Plaats: Heilbronn
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.heilbronn.dhbw.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.dhbw-stuttgart.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut für Deutsche Sprache
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www1.ids-mannheim.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Tübingen
Plaats: Tübingen
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.medizin.uni-tuebingen.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.hs-heilbronn.de/14598047/rahmenvertraege-cisco-hard-software-und-support
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Hochschule Heilbronn
Postadres: Max-Planck-Str. 39
Plaats: Heilbronn
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Postcode: 74081
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@hs-heilbronn.de
Telefoon: +49 7131504-682
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hs-heilbronn.de/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenverträge zum Bezug von Hard- und Softwareprodukten sowie Dienstleistungen des Herstellers Cisco.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32424000 Netwerkinfrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Hard- und Software sowie als Dienstleistung die Wartung und der Support bezogen auf den Hersteller Cisco. Unterteilt in eine Rabatt-Rahmenvertrag zur Lieferung von Hard- und Software sowie Partnersupport und CiscoSmartNet und einem Dienstleistungs-Rahmenvertrag für zusätzlichen Support („Rent a technical Person“).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rabatt-Rahmenvertrag zur Lieferung von Hard- und Software sowie Partnersupport und CiscoSmartNet

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32422000 Netwerkcomponenten
50312310 Onderhoud van datanetwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Hard- und Software sowie als Dienstleistung die Wartung und der Support bezogen auf den Hersteller Cisco.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1x um 12 Monate.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dienstleistungs-Rahmenvertrag für zusätzlichen Support („Rent a technical Person“)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50312310 Onderhoud van datanetwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wartung und der Support bezogen auf den Hersteller Cisco.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 27
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1x um 12 Monate.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Die Laufzeit des Rahmenvertrags beginnt am 16.06.2018 und endet mit dem Ende des Vertrags von Los 1.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Es ist eine Eigenerklärung zur Eignung abzugeben. Diese beinhaltet:

Wir sind im Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes der Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR-Abkommens eingetragen, in dem wir ansässig sind.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Abgabe der Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt.

Eventuele minimumeisen:

— meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt von mindestens 8,84 Euro (brutto) pro Stunde bezahlt wird

oder

— mein / unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten ausgeführt wird.

ich mir / wir uns

— von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen

Auftraggeber vorlege(n);

oder

— von einem von mir / uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

— ich mich verpflichte / wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass

— mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,

— mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben,

— zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,

— bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung

— den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,

— mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu 3 Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,

— der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben.

Auf Verlangen der Hochschule Heilbronn sind wir bereit dies durch entsprechende Nachweise zu belegen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Es ist eine Eigenerklärung zur Eignung abzugeben.

Eventuele minimumeisen:

Hiermit geben wir folgende Erklärungen ab (für Los 1 und Los 2):

— wir besitzen eine Cisco Gold Certification oder eine gleich- bzw. höherwertige;

— wir verfügen über mindestens 3 CCIE's (Cisco Certified Internetwork Expert);

— sollten wir Aufträge an Unterauftragnehmer weiter geben haben diese mindestens eine Cisco Gold Certification oder einen vergleichbaren Status;

— unsere Servicemitarbeiter für die Hard- und Software sind entsprechend der eingesetzten Hard- und Software ausgebildet und besitzen das entsprechende Fachwissen. Falls bei der Hard- oder Software eine entsprechende Zertifizierung durch die Hersteller notwendig ist liegt diese vor;

— die von uns gelieferte Cisco Ware wird ausschließlich über von Cisco Systems autorisierte Vertriebswege bezogen;

— wir verletzen keine Markenrechte des Herstellers.

Hiermit geben wir folgende Erklärungen ab (nur für Los 1 notwendig):

wir verfügen über:

— Advanced Collaboration Architecture Specialization,

— Advanced Data Center Architecture Specialization,

— Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization,

— Advanced Security Architecture Specialization.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

— Eigenerklärung zu zwingenden und fakultativen Ausschlussgründen;

— Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG);

— Die „Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Vergabe von Leistungen – VOL/B“ finden Anwendung;

— Ergänzende Vertragsbedingungen für den Kauf von Hardware (EVB-IT Kauf-AGB);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für die Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung (EVB-IT Überlassung-AGB (Typ A);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für die Pflege von Standardsoftware (EVB-IT Pflege S-AGB);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für die Instandhaltung von Hardware (EVB-IT Instandhaltungs-AGB);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung-AGB);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für IT-Service (EVB-IT Service-AGB).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/10/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/10/2017
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Hochschule Heilbronn,

Max-Planck-Str. 39,

74081 Heilbronn.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nicht öffentlich.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u. a.): 28.9.2017.

Beantwortung rechtzeitig eingegangener Aufklärungsfragen (u. a.) bis: 29.9.2017.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden- Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Karl-Friedrich-Str. 17
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76247
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-0
Fax: +49 721926-3985
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB müssen erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von 10 KT gegenüber der Vergabestelle (Hochschule Heilbronn) dieser Bekanntmachung, gerügt werden.

2. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB müssen Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aus diesem Bekanntmachungstext erkennbar sind, innerhalb der in der Bekanntmachung benannten Angebots- bzw. Bewerbungsfrist gegenüber der Vergabestelle (Hochschule Heilbronn) dieser Bekanntmachung gerügt werden.

3. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB müssen Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, innerhalb der Angebots- bzw. Bewerbungsfrist gegenüber der Vergabestelle (Hochschule Heilbronn) dieser Bekanntmachung gerügt werden.

4. Hilft die Vergabestelle der Rüge nicht ab, kann ein Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer des Landes Baden-Württemberg unter der o. g. Anschrift innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, gestellt werden. Der Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit die Voraussetzungen von § 160 Abs. 3 GWB vorliegen.

5. Die Vergabestelle weist zugleich auf die Vorschriften der §§ 134, 135 GWB hin. Insbesondere sind die Fristenregelungen in § 135 Abs. 2 GWB zur Geltendmachung der in § 134 Abs. 1 GWB genannten Verstöße und in Bezug auf die Geltendmachung der Unwirksamkeit der Vergabe eines öffentlichen Auftrags zu beachten.

Gemäß Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, Anlage XII C Nr. 19 wird hiermit darauf hingewiesen, dass sämtliche vorgenannten Fristen für die Erhebung von vergaberechtlichen Rügen gegenüber dem Auftraggeber und die Fristen für die Wahrung der Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens

zu beachten sind.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/08/2017