Lieferungen - 345417-2022

27/06/2022    S121

Polen-Katowice: Arbeitshandschuhe

2022/S 121-345417

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 114-322684)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
E-Mail: e.fogt@pgg.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 181-2

Referenznummer der Bekanntmachung: 702200617
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18141000 Arbeitshandschuhe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej uPzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.

Przedmiotem jest: dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 181-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne określono w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 114-322684

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 11/07/2022
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 28/09/2022
muss es heißen:
Tag: 08/10/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 11/07/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: