Supplies - 345662-2018

07/08/2018    S150

Poland-Katowice: Gas-detection apparatus

2018/S 150-345662

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

Reference number: 701800379
II.1.2)Main CPV code
38431100 Gas-detection apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych – 16 zadań oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1. w szacunkowej ilości i rodzaju szczegółowo określonych w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Postępowanie zostało podzielone na 16 zadań, w tym zadanie nr 16 obejmuje 25 pozycji z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 712 074.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38431100 Gas-detection apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38431100 Gas-detection apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38431100 Gas-detection apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 091-207456
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: zad. nr: 2, 3, 16 (poz. 1,2,3,4,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18)
Title:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A.
Town: Tychy
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 470 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 396 200.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: zad. nr: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 (poz. 5,13)
Title:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sevitel Sp z o.o.
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 380 114.20 PLN
Total value of the contract/lot: 1 820 320.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: zad. nr: 12, 13, 14, 15, 16 (poz. 6,7,19,20,21,22,23,24,25,26)
Title:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 332-1.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Haso Sp. z o.o.
Town: Tychy
NUTS code: PL21 Małopolskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 247 746.19 PLN
Total value of the contract/lot: 495 554.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało sporządzone wg ilości zawartych umów z Wykonawcami, tj. umowy zostały zawarte z 3 Wykonawcami na poszczególne zadania wyszczególnione w sekcji V: Udzielenie zamówienia, w formatce „Część nr”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/08/2018