TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 345719-2020

23/07/2020    S141

Belgien-Bruxelles: Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af hybride multifunktionelle metamaterialer til forsvarsapplikationer (HiMMODA)

2020/S 141-345719

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Forsvarsagentur
Postadresse: Rue des Drapiers 17-23
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eda.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6799
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6799
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af hybride multifunktionelle metamaterialer til forsvarsapplikationer (HiMMODA)

Sagsnr.: 20.RTI.OP.111
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73430000 Testning og evaluering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hybride multifunktionelle metamaterialer vil — når de bliver tilgængelige — have en højere funktionalitet sammenlignet med enkeltfunktionelle metamaterialer, og kombinerer flere funktioner (f.eks. inden for optronik og radiofrekvensområder) i et modul, hvilket kan føre til fordele med hensyn til størrelse, vægt og effekt — og omkostninger (SWAP-C).

Hovedformålet med dette projekt er at undersøge og analysere anvendelsen af hybride multifunktionelle metamaterialer på identificerede forsvarsområder. Målet er at udvikle et unikt konceptbevis, som gennem anvendelse af egnede metamaterialer kan imødekomme krav om multifunktionalitet. Konceptbeviset skal være modulært, således at det kan tilpasses forskellige kravskonfigurationer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79419000 Evalueringsrådgivningstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet er i kontrahentens og EDA's lokaler eller ethvert andet sted angivet i udbudsspecifikationerne.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på eTendering-adressen angivet i del I.3) »Kommunikation«.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Hovedformålet med dette projekt er at undersøge og analysere anvendelsen af hybride multifunktionelle metamaterialer på identificerede forsvarsområder. Målet er at udvikle et unikt konceptbevis, som gennem anvendelse af egnede metamaterialer kan imødekomme krav om multifunktionalitet. Konceptbeviset skal være modulært, så det kan tilpasses forskellige krav.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på eTendering-adressen angivet i del I.3) »Kommunikation«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/10/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EDA's lokaler, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

En bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes meddele dette ved fremsendelse af en e-mail til procurement@eda.europa.eu senest 48 timer i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på eTendering-adressen angivet i del I.3) »Kommunikation«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2020