Services - 34582-2022

21/01/2022    S15

Belgium-Brussels: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-034582

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vlaamse Bouwmeester
National registration number: 0316.380.841_22117
Postal address: Havenlaan 88 bus 20
Town: Brussel
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postal code: 1000
Country: Belgium
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be
Telephone: +32 478594065
Internet address(es):
Main address: https://vlaamsbouwmeester.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434468
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4302-brugge-sint-godelieveklooster
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de globale restauratie en herbestemming van het Sint-Godelieveklooster in Brugge (incl. supervisie voor de kwaliteitsbewaking) en de uitvoering van een eerste fase. De uitvoering van volgende fasen vormt een voorwaardelijk deel van de opdracht.

Reference number: VB-OO4302_Brugge_Sint-Godelieveklooster-F02_0
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De Sint-Godelieveabdij werd hier gesticht in 1586, toen de benedictinessen van Sint-Godelieve van Gistel hun toevlucht zochten binnen de stad Brugge. Het Sint-Godelieveklooster is geleidelijk aan gebouwd en uitgebreid. Het geheel beslaat een ruime oppervlakte tussen de Boeveriestraat en de Koning Albert I-laan, met ruime tuinen. Het kloostercomplex behield nagenoeg zijn historisch gegroeide aanleg met de kerk en het zusterkoor van 1626 aan de oostzijde van de Boeveriestraat. In het verlengde hiervan ligt het ingangsgebouw van 1633 en haaks op de kerk de zuidvleugel van 1643. Tegen de oostgevel van de kerk loopt een kloostergang rondom een vierkant binnenhof. Haaks op het ingangsgebouw ligt de vleugel van 1885. In 1953 wordt een - niet als monument mee beschermde - vleugel toegevoegd naar een ontwerp van de Brugse architect A. Degeyter, als verbinding tussen de vleugels van 1643 en 1885. Hierdoor wordt de oostzijde van de tuin afgesloten.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 4
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

e kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611
Internet address: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611
Internet address: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611
Internet address: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022