We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 345897-2019

23/07/2019    S140

Hungary-Budapest: Engineering studies

2019/S 140-345897

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Zrt.
National registration number: AK15388
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Beszerzési Titkárság
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internet address(es):
Main address: http://www.nif.hu
Address of the buyer profile: http://www.nif.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tervezési szerződés a Debrecen–Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzése tárgyában

II.1.2)Main CPV code
71335000 Engineering studies
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tervezési szerződés

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90712500 Environmental institution building or planning
71240000 Architectural, engineering and planning services
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen–Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány, környezetvédelmi hatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill. a környezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Debrecen és Békéscsaba közötti gyorsforgalmi úti kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása, részszakaszok kijelölése.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 18
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 113-257714

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 4500012445
Lot No: 1
Title:

Tervezési szerződés a Debrecen-Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzése tárgyában

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
14/05/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Postal address: Utas u. 4.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1025
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 437 000 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Szerződésmódosítás dátuma: 21.6.2019.

A szerződés módosításban a tervező adatai a hatályos cégkivonatában foglalt adatok szerint kerültek rögzítésre.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148.§ szerint

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/07/2019

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71335000 Engineering studies
VII.1.2)Additional CPV code(s)
90712500 Environmental institution building or planning
71240000 Architectural, engineering and planning services
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71320000 Engineering design services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)Description of the procurement:

Nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen- Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány, környezetvédelmi hatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill. a környezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Debrecen és Békéscsaba közötti gyorsforgalmi úti kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása, részszakaszok kijelölése.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 24
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 437 000 000.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Postal address: Csóka utca 7–13.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1115
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Szerződésmódosítás dátuma: 21.6.2019 Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől számított 24 hónap (ahol egy hónap 30 napos időtartamot jelent). Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:

Részteljesítés sorszáma Tervszállítási ütemezés

(határidő) Teljesítendő feladat

1. számú rész-teljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap Döntés előkészítő tanulmány leszállítása

Szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása véleményezésre. Az összes szerződés szerinti dokumentáció végleges állapotnak megfelelő tartalommal történő leszállítása Megrendelő részére előzetes véleményezésre.

2. számú rész-teljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása és dokumentált beadása az illetékes hatóság(ok)nak. A dokumentációk végleges leszállítása, amelyben a Megrendelő összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került.

Végteljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított max. 24 hónap Környezetvédelmi engedély megszerzése. A tervezési feladat célja az adott szakasz tanulmánytervi vizsgálata, első lépése egy döntéselőkészítő tanulmány elkészítése, mely valamennyi lehetséges nyomvonal változatot tartalmaz. A tervezési feladat céljára, illetve arra a körülményre tekintettel, hogy a tervezésnek előzménye nem volt, így sem Ajánlatkérő sem Ajánlattevő számára nem volt - a tervezési feladat során feltárásra kerülő nyomvonal változatok illetve azok Natura 2000 besorolású területtel való érintettsége - előre látható. Ehhez kapcsolódóan nem volt előre látható az sem, hogy a tanulmánytervi vizsgálatot követően kiválasztásra kerülő nyomvonalváltozatok által érintett területeken milyen közösségi jelentőségű fajok élnek és azok felmérésére mikor kerülhet sor.Jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az a teljesítési rész- és véghatáridők módosítására irányul, a teljesítendő feladat minőségét nem érinti. A szerződés továbbra is tervezési szerződés.Szerződésmódosítás nem jár az ellenérték megváltozásával.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Kbt.141.§ (4) bek. c) pont. A tervezési feladat célja az adott szakasz tanulmánytervi vizsgálata, első lépése egy döntéselőkészítő tanulmány elkészítése, mely valamennyi lehetséges nyomvonal változatot tartalmaz. A tervezési feladat céljára, illetve arra a körülményre tekintettel, hogy a tervezésnek előzménye nem volt, így sem Ajánlatkérő sem Ajánlattevő számára nem volt – a tervezési feladat során feltárásra kerülő nyomvonalváltozatok illetve azok Natura 2000 besorolású területtel való érintettsége – előre látható. Ehhez kapcsolódóan nem volt előre látható az sem, hogy a tanulmánytervi vizsgálatot követően kiválasztásra kerülő nyomvonal változatok által érintett területeken milyen közösségi jelentőségű fajok élnek és azok felmérésére mikor kerülhet sor.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 437 000 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 437 000 000.00 HUF