Tjänster - 346199-2018

TIRubrikBelgien-Bryssel: Multipla ramavtal, med förnyad anbudsinfordran, för tillhandahållande av utvärderingstjänster och tjänster avseende konsekvensbedömning
NDMeddelandets publiceringsnummer346199-2018
PDPubliceringsdatum08/08/2018
OJEUT S151
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska kommissionen, Directorate-General for Taxation and Customs Union
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropeiska kommissionen
DSDokument skickat01/08/2018
DTSista inlämningsdag27/09/2018
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)79311410 - Ekonomisk konsekvensanalys
79311400 - Ekonomiska undersökningar
RCPlats för utförande (Nuts-kod)00
IAInternetadresshttp://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU