Szolgáltatások - 346199-2018

08/08/2018    S151

Belgium-Brüsszel: Több féllel kötött keretszerződések (a verseny ismételt meghirdetésével) értékeléssel és hatásértékeléssel kapcsolatos szolgáltatások biztosítására

2018/S 151-346199

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postai cím: J79 05/33
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Stéphane Mail Fouilleul
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3952
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Adóügyi és vámunió

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Több féllel kötött keretszerződések (a verseny ismételt meghirdetésével) értékeléssel és hatásértékeléssel kapcsolatos szolgáltatások biztosítására

Hivatkozási szám: TAXUD/2018/AO-01
II.1.2)Fő CPV-kód
79311400 Gazdasági kutatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az igényelt szolgáltatások rendszerint olyan specifikus tanulmányokból állnak, amelyek célja hozzájárulni az ajánlatkérő adott értékelési vagy hatásértékelési projektjéhez, a célravezetőségi vizsgálatot is tartalmazóan. Az értékelési projekteket támogató tanulmányok az ajánlatkérőt a végrehajtási és nyomon követési jelentések elkészítésére irányuló kötelezettségeinek történő megfelelésben támogató szakaszokat is tartalmazhatnak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő EU területén található telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt rendszerint tartalmazni fog az érdekelt felekkel folytatott különböző típusú konzultációk elvégzésére, valamint a konzultációs tevékenységeket és azok megállapításokra, javaslatokra vagy szakpolitikai opciókra gyakorolt hatásait összefoglaló jelentések elkészítésére irányuló feladatokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges meghosszabbítás, alkalmanként 12 hónapra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/09/2018
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/09/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rue Joseph II 79, 1000 Brussels, Belgium.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Előzetes kérelem szükséges, ajánlattevőkként 1 képviselő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

A Bizottság kiegészítő szolgáltatásokat igényelhet a 2018/1046/EU, Euratom rendelet I. melléklete 11.4. pontjában foglalt feltételekkel összhangban, a keretszerződés szerinti odaítélt összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő értékben.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postai cím: J79 05/40
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetcím: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2018