Supplies - 346245-2020

23/07/2020    S141

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 141-346245

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UM 0510 Bucureşti
National registration number: 11353288
Postal address: Str. Roma nr. 32-34
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011774
Country: Romania
Contact person: Irina Militaru
E-mail: gina-badea@dcti.to
Telephone: +40 212314880
Fax: +40 212314880

Internet address(es):

Main address: www.sri.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099894
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ordine și siguranță publică
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare echipamente medicale de protecție

Reference number: 11353288_2020_PAAPD1145264
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Atribuirea de acorduri cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente pentru furnizare echipamente medicale de protectie. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor declarificari/informatii suplimentare este in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Mentionam ca numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari/ informatii inainte de data limita de depunere a ofertelor este 20 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 338 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertele trebuie depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

MĂŞTI CHIRURGICALE NESTERILE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

STR.ROMA, NR.32-34, SECTOR 1, BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

MĂŞTI CHIRURGICALE NESTERILE

Cantitate minima - 20000 buc.

Cantitate maxima - 200000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 150.000,00 RON. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in anexa nr.2 la caietul de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

MĂŞTI 3M FFP2 PENTRU PROTECŢIE RESPIRATORIE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

STR.ROMA, NR.32-34, SECTOR 1, BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

MĂŞTI 3M FFP2 PENTRU PROTECŢIE RESPIRATORIE

Cantitate minima - 1000 buc.

Cantitate maxima - 56000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 288 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 460.000,00 RON. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in anexa nr.2 la caietul de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

MĂŞTI 3M FFP3 PENTRU PROTECŢIE RESPIRATORIE

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

STR.ROMA, NR.32-34, SECTOR 1, BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

MĂŞTI 3M FFP3 PENTRU PROTECŢIE RESPIRATORIE

Cantitate minima - 100 buc.

Cantitate maxima - 2000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 74 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 37.000,00 RON. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in anexa nr.2 la caietul de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

HALATE CHIRURGICALE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

STR.ROMA, NR.32-34, SECTOR 1, BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

HALATE CHIRURGICALE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ

Cantitate minima - 2000 buc.

Cantitate maxima - 72000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 656 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 460.000,00 RON. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in anexa nr.2 la caietul de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

BONETE / CAPELINE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

STR.ROMA, NR.32-34, SECTOR 1, BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

BONETE / CAPELINE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ

Cantitate minima - 10000 buc.

Cantitate maxima - 80000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 10.000,00 RON. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in anexa nr.2 la caietul de sarcini.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative trebuie sa conţină informaţii actuale la momentul prezentării cum ar fi certificate care atestă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat), documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz, precum şi cazierul judiciar al operatorului economic şi al persoanelor fizice şi/sau imputernicite aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Toate acestea vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru certificatele fiscale care vor fi depuse de operatorii străini, aceştia vor prezenta documente echivalente emise în ţara de rezidenţă. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 (modalitatea de indeplinire: completare

DUAE). Persoanele care au functie de decizie în cadrul autoritatii contractante conform art. 58 si art. 59 din Legea nr. 98/2016: Obreja Mădălina-Daniela, Todoran Virgil Adrian şi Neagu Georgeta.

— Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu seafla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator) sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Toate documentele/declaratiile/certificatele în alta limba decât cea de redactare a ofertei, vor fi prezentate în traducere autorizata în limba româna. În cazul ofertei comune conditia va fi îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator) sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Toate documentele/declaratiile/certificatele în alta limba decât cea de redactare a ofertei, vor fi prezentate în traducere autorizata în limba româna. În cazul ofertei comune conditia va fi îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

2. Se va prezenta un document din care să reiasă că operatorul economic este să abilitat să distribuie pe teritoriul ţării produsele ofertate. Documentul trebuie sa fie eliberat de organisme acreditate. Documentele care probeaza indeplinirea criteriilor asumate (Avizul de functionare, eliberat de Ministerul Sanatatii, conform prevederilor art.926 din Legea 95/2006, cu privire la Reforma in domeniul sanatatii.dovada avizarii functionarii unitatii pentru activitati de import, comercializare si depozitare dispozitive medicale; se va depune si anexa la avizul de functionare, cu lista producatorilor produselor ofertate, sau echivalent pentru ofertantii din alte state). Documentul este necesar pentru a atesta ca operatorul economic este abilitat sa distribuie pe teritoriul tarii produsele ofertate.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile

Cuprinse în DUAE. Se va completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. In cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP. În situaţia în care şi după reofertare rezultatul indică tot preţuri egale, lotul respectiv se va anula. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art.8 si art.49 alin.8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Dept. Juridic
Postal address: Str. Roma nr. 32-34, sector 1
Town: Bucureşti
Postal code: 01774
Country: Romania
E-mail: militaru.irina@dcti.ro
Telephone: +40 377722829
Fax: +40 212314880

Internet address: www.sri.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2020