Services - 34627-2022

21/01/2022    S15

Poland-Szczecin: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 015-034627

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
Postal address: ul. Ku Słońcu 125 A
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-080
Country: Poland
Contact person: Joanna Kordecka
E-mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Telephone: +48 914857126
Fax: +48 914848055
Internet address(es):
Main address: www.bip.zuk.szczecin.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Postal address: ul. Klonowica 5
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-241
Country: Poland
Contact person: Joanna Kordecka
E-mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Telephone: +48 914857126
Fax: +48 914848055
Internet address(es):
Main address: www.bip.zuk.szczecin.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administracja samorządowa
I.5)Main activity
Other activity: Usługi komunalne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie (w podziale na części)

Reference number: C/30/2021
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przed. zam. jest konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,

tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie (w podziale na części), tj.:

CZĘŚĆ I: Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków,

zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon I

CZĘŚĆ II: Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków,

zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VI

CZĘŚĆ III: Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków,

zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VII

CZĘŚĆ IV: Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków,

zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VIII

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach

nr 5, 6/I – 6/IV, 7/I – 7/IV, 8/I – 8/IV do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 25 869 213.23 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Miasto Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku

nr 5, 6/I, 7/I, 8/I do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania każdej pracy wynikającej z miesięcznego zlecenia prac, zlecenia dodatkowego lub pracy innej, nie ujętej w kosztorysie ofertowym / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VI

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Miasto Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku

nr 5, 6/II, 7/II, 8/II do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania każdej pracy wynikającej z miesięcznego zlecenia prac, zlecenia dodatkowego lub pracy innej, nie ujętej w kosztorysie ofertowym / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VII

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Miasto Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku

nr 5, 6/III, 7/III, 8/III do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania każdej pracy wynikającej z miesięcznego zlecenia prac, zlecenia dodatkowego lub pracy innej, nie ujętej w kosztorysie ofertowym / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VIII

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Miasto Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku

nr 5, 6/IV, 7/IV, 8/IV do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania każdej pracy wynikającej z miesięcznego zlecenia prac, zlecenia dodatkowego lub pracy innej, nie ujętej w kosztorysie ofertowym / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-413195
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usługowy DOMEL Władysław Błażewicz
National registration number: 8590003103
Postal address: ul. Świerkowa 3
Town: Nowogard
NUTS code: PL428 Szczeciński
Postal code: 72-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 699 498.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VII

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: HELIANTHUS Sp. z o.o.
National registration number: 8561906541
Postal address: Bocieniec 31
Town: Białuń
NUTS code: PL428 Szczeciński
Postal code: 72-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 255 246.36 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VIII

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: HELIANTHUS Sp. z o.o.
National registration number: 8561906541
Postal address: Bocieniec 31
Town: Białuń
NUTS code: PL428 Szczeciński
Postal code: 72-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 873 306.99 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: KIO
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KIO
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022