Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 346337-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

05/09/2017    S169

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Δοκιμαστικό σχέδιο — Κοινή βιώσιμη κινητικότητα σε διασύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες σε περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου [αναπτύσσοντας την έννοια των «περιοχών έξυπνων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο» (SMARTA)]

2017/S 169-346337

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 28.7.2017, 2017/S 143-293576)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, rue de la Loi 200, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: Mans Lindberg. Τηλ. +322 2964319. Φαξ +32 22990398. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: move-tender-b4@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

1.10.2017 (17:00), τοπική ώρα.

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

2.10.2017 (17:00), τοπική ώρα.