Storitve - 346340-2019

24/07/2019    S141    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Zagotavljanje storitvenega osebja za razstavišče „Doživi Evropo“ v Estoniji

2019/S 141-346340

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
E-naslov: eptallinn@europarl.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.europarl.europa.eu/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5109
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitvenega osebja za razstavišče „Doživi Evropo“ v Estoniji

Referenčna številka dokumenta: COMM/AWD/2019/465
II.1.2)Glavna koda CPV
79620000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je najti izvajalca, ki bo zagotavljal storitveno osebje (osebje za delo z obiskovalci) za razstavišče „Doživi Evropo“ v Estoniji, na novo odprti interaktivni prostor za obiskovalce v Hiši EU v Talinu.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79342300
79992000
79993100
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: EE00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Talin.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte razpisne specifikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo z začetnim obdobjem trajanja 1 leta, ki mu sledijo 3 možna podaljšanja, do najdaljšega obdobja trajanja 4 let.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/09/2019
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Estonščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 25/09/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Glejte razpisno dokumentacijo.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte razpisno dokumentacijo.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropski parlament, Directorate-General for Communication
Poštni naslov: Rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/07/2019