Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 346570-2017

05/09/2017    S169

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2017/S 169-346570

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 120-241945)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horn Gergely projektvezető
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368150
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés keretében a Szeged – Hódmezővásárhely tram-train létesítése: Szeged – Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása.

Hivatkozási szám: V135.03
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés,

Tárgya: „Vállalkozási Szerződés keretében a Szeged – Hódmezővásárhely tram-train létesítése: Szeged – Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása”.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 120-241945

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
A következő helyett:

Időtartam hónapban: 25.

Helyesen:

Időtartam hónapban: 30.

Szakasz száma: II.2.13
A módosítandó szöveg helye: Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A következő helyett:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00001 (feltételes közbeszerzés); 85 % EU, 15 % hazai forrás.

Helyesen:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:

[...]

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) K.r. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § (1)-(8) bek., valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik havonta, figyelemmel a 272/2014.(XI. 5.) K.r. és a támogatási szerződés rendelkezéseire, a hatályos jogszabályok szerinti szállítói előleg biztosítása mellett.

[...]

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és szállítói előleg-visszafizetési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. de különösen a szerződéstervezet (VSZF, VSZM) tartalmazza.

[...]

Helyesen:

[...]

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X. 30.) K.r. 30–32/A. §, a Kbt. 135. § (1)–(8) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint történik havonta, előleg biztosítása mellett, a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint.

[...]

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. de különösen a szerződéstervezet (VSZF, VSZM) tartalmazza.

[...]

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 06/09/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 21/09/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 06/09/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 21/09/2017
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja, módosuló részek: 1, 2, 3, 4, 5. kötet.

A közbeszerzési dokumentumok módosítását ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.