Services - 34668-2022

21/01/2022    S15

Poland-Nowy Dwór: Refuse and waste related services

2022/S 015-034668

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
National registration number: 555-20-72-738
Postal address: Chojnice
Town: Nowy Dwór 35
NUTS code: PL637 Chojnicki
Postal code: 89-620
Country: Poland
Contact person: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
E-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl
Telephone: +48 523987846
Fax: +48 523355061
Internet address(es):
Main address: http://zzonowydwor.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka prawa handlowego sp. z o.o.
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka odpadami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,pochodzących z ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o

Reference number: ZP/ZZO/17/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., który został podzielony na dwie części (zwane dalej Częściami lub Częściami zamówienia):

1) Część 1 – obejmująca odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa);

2) Część 2 – obejmująca odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione odpady wielkogabarytowe).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 941 500.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 – odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., obejmująca odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa): a) odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648). b) odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. c) ilość odpadów wynosi około 4 000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Miesięczna ilość wynosi około 330 Mg, natomiast tygodniowa około 83 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym 4 000 Mg to maksymalna ilość do odbioru i odzysku, której Zamawiający nie musi zrealizować w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. d) Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, którego niniejszym się zrzeka. e) odpady stanowią materiał posortowniczy (balast) pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych na linii sortowniczej. f) odpady pozbawione są metali żelaznych i nieżelaznych, które wyłapywane są przez separator metali (dotyczy metali żelaznych) oraz wydzielane ręcznie w kabinach sortowniczych (dotyczy metali nieżelaznych). g) odpady wytworzone w mechanicznym procesie są magazynowane luzem pod zadaszeniem i w takiej formie będą załadowywane na podstawione środki transportu. Średnia waga 1 m3 odpadów wynosi około 0,25 Mg. Jest to wartość orientacyjna służąca Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. h) średnia waga ładunków dla naczep typu ruchoma podłoga to około 20-22 Mg. i) Minimalna gwarantowana masa odpadów w ramach jednego środka transportu typu ruchowa podłoga wynosi 18 Mg.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin odbioru partii odpadów będącej przedmiotem zamówienia, liczony od dnia otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej od Zamawiającego, stanowiącej zamówienie jednostkowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 – odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione odpady wielkogabarytowe)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., obejmująca odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione odpady wielkogabarytowe): a) odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648). b) odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. c) ilość odpadów wynosi około 1 500 Mg w okresie obowiązywania umowy. Miesięczna ilość wynosi około 125 Mg, natomiast tygodniowa około 31 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym 1 500 Mg to maksymalna ilość do odbioru i odzysku, której Zamawiający nie musi zrealizować w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. d) Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, którego niniejszym się zrzeka. e) Odpady stanowią materiał pochodzący z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych za pomocą mobilnego dwuwałowego rozdrabniacza. f) odpady pozbawione są metali żelaznych, które wyłapywane są przez separator metali, zamontowany na przenośniku wyładowczym rozdrabniacza. g) odpady wytworzone podczas rozdrabniania magazynowane są luzem na placu i w takiej formie będą załadowywane na podstawione środki transportu. Średnia waga 1 m3 odpadów wynosi około 0,20 Mg. Jest to wartość orientacyjna służąca Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. h) średnia waga ładunków dla naczep typu ruchoma podłoga to około 18-20 Mg. i) Minimalna gwarantowana masa odpadów w ramach jednego środka transportu typu ruchowa podłoga wynosi 16 Mg.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin odbioru partii odpadów będącej przedmiotem zamówienia, liczony od dnia otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej od Zamawiającego, stanowiącej zamówienie jednostkowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-537874
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Część 1 – odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Novago Sp. z o.o.
National registration number: 5690001697
Postal address: Grzebskiego 10
Town: Mława
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 06-500
Country: Poland
E-mail: novago@novago.pl
Telephone: +48 236546468
Internet address: www.novago.pl
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 319 840.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Część 2 – odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione odpady wielkogabarytowe)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Best Polymers Group S.A.
National registration number: 5223150621
Postal address: ul. Gościnna 7/21
Town: Blizne Łaszczyńskiego
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-082
Country: Poland
E-mail: b.karbowniczek@bestpolymers.com
Telephone: +48 881411153
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sarr Sp. z o.o.
National registration number: 7773161803
Postal address: ul. Obornicka 1
Town: Owińska
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-005
Country: Poland
E-mail: b.karbowniczek@bestpolymers.com
Telephone: +48 881411153
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 856 980.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022