Services - 34729-2022

21/01/2022    S15

Poland-Kondratowice: Refuse and waste related services

2022/S 015-034729

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kondratowice
Postal address: Kondratowice, ul. Nowa 1
Town: Kondratowice
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 57-150
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Tuhy
E-mail: inwestycje@kondratowice.pl
Telephone: +48 713927699
Internet address(es):
Main address: www.kondratowice.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Reference number: WI.271.13.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022. Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ (który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do umowy).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 381 814.31 PLN / Highest offer: 1 381 814.31 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 Household-refuse disposal services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

Teren gminy Kondratowice

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kondratowice oraz ich transport od wszystkich mieszkańców w okresie zamówienia od 01.01.2022 do 31.12.2022 oraz przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do SWZ. Szacowana ilość masy odpadów komunalnych wynosi 1375,30 Mg (na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy)

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 196-510321
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NATURA
Postal address: ul. Nowe Osiedle 1
Town: Prusy
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 57-150
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 381 814.31 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Izby Odwoławczej
Postal address: Warszawa
Town: Postępu 17 A
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Izby Odwoławczej
Postal address: Warszawa
Town: Postępu 17 A
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022