There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 34731-2018

25/01/2018    S17

Magyarország-Miskolc: Villamos energia

2018/S 017-034731

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK05149
Postai cím: Egyetemváros
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
E-mail: iroda@mhkt.hu
Telefon: +36 46565414
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mhkt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése a 2018. évre

II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlatkérő a Kbt. II. része szerinti nyílt eljárást indított az eljárás I. részében az Ajánlatkérő Miskolc, Egyetemváros területe vonatkozásában 2018.01.01. 00:00 óra és 2018.12.31. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 4 885 000 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása, az eljárás II. részében az Ajánlatkérő Miskolc, Bartók Béla tér 1. szám alatt található Zenepalota épülete vonatkozásában 2018.01.01. 00:00 óra és 2018.12.31. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 77 500 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 98 047 200.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2018. évre a Miskolci Egyetem Miskolc Egyetemváros területe vonatkozásában

Rész száma: I.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3515 Miskolc, Egyetemváros

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő Miskolc, Egyetemváros területe vonatkozásában 2018.1.1. 00:00 óra és 2018.12.31. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 4 885 000 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú ráutaló magatartással (villamos energia további felhasználásával) jogosult a nyertes ajánlattevővel megkötendő adásvételi szerződés hatálya alatt az I. részben a megjelölt 4 885 000 kWh mennyiségű villamos energia felhasználását követően további + 20 % mértékű mennyiségű, a nyertes ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó villamos energiát felhasználni. Az opciós jogot ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt érvényesítheti, azzal, hogy az opciós jog gyakorlása esetén a szerződésmódosításra nem kerül és a szerződés az eredeti határozott időtartamig tart. Az opciós jog gyakorlása körében felhasznált villamos energia díjának kiegyenlítésére a szerződésben foglaltak szerint az alapmennyiség díjának kiegyenlítésével azonos módon kerül sor. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő opciós joga gyakorlása során is köteles a szerződésszerű teljesítésére, különösen a felhasználni kívánt villamosenergia-mennyiséggel az átviteli hálózaton történő rendelkezésre állásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2018. évre a Miskolci Egyetem Miskolc, Bartók Béla tér 1. szám alatt található Zenepalota épülete vonatkozásában

Rész száma: II.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő Miskolc, Bartók Béla tér 1. szám alatt található Zenepalota épülete vonatkozásában 2018.1.1. 00:00 óra és 2018.12.31. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 77 500 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú ráutaló magatartással (villamos energia további felhasználásával) jogosulta nyertes ajánlattevővel megkötendő adásvételi szerződés hatálya alatt a II. részben megjelölt 77 500 kWh mennyiségű villamos energia felhasználását követően további + 20 % mértékű mennyiségű, a nyertes ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó villamos energiát felhasználni. Az opciós jogot ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt érvényesítheti, azzal, hogy az opciós jog gyakorlása esetén a szerződésmódosításra nem kerül és a szerződés az eredeti határozott időtartamig tart. Az opciós jog gyakorlása körében felhasznált villamos energia díjának kiegyenlítésére a szerződésben foglaltak szerint az alapmennyiség díjának kiegyenlítésével azonos módon kerül sor. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő opciós joga gyakorlása során is köteles a szerződésszerű teljesítésére, különösen a felhasználni kívánt villamosenergia-mennyiséggel az átviteli hálózaton történő rendelkezésre állásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 187-382375
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés villamos energia beszerzésére – Egyetemváros

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CYEB Energiakereskedő Kft
Nemzeti azonosító szám: Cg.13-09-138677
Postai cím: Szmolnyica sétány 6/5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88 809 300.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 96 488 520.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Adásvételi szerződés villamos energia beszerzésére – Zenepalota

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CYEB Energiakereskedő Kft
Nemzeti azonosító szám: Cg.13-9-138677
Postai cím: Szmolnyica sétány 6/5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 218 300.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 558 680.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az ajánlatkérő így az eljárás I. részében a CYEB Energiakereskedő Kft ajánlattevő ajánlata és a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.; Adószáma: 12936773-2-44; Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 16,46 HUF/kWh) ajánlattevő ajánlata, az eljárás II. részében a CYEB Energiakereskedő Kft ajánlattevő ajánlata tekintetében végezte el a bírálatot. A bírálat alá nem vont ajánlattevők neve, címe, adószáma és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:

Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt.

Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.

Adószáma: 12898019-2-44.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 22,00 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 22,00 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi És Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószáma: 25343502-2-43.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 17,06 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 16,90 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: DÉMÁSZ Zrt.

Székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

Adószáma: 10734441-2-06.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 16,88 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 16,88 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

Adószáma: 24765648-2-44.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 17,53 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 16,94 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72–74.

Adószáma: 12928130-2-44.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 17,16 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 18,72 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

Adószáma: 12936773-2-44.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 17,35 HUF/kWh.

A nyertes ajánlattevő adószáma: 22742933-2-13.

Az eljárás során ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4)bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2018