TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 34731-2018

25/01/2018    S17

Magyarország-Miskolc: Villamos energia

2018/S 017-034731

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK05149
Postai cím: Egyetemváros
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
E-mail: iroda@mhkt.hu
Telefon: +36 46565414
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mhkt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése a 2018. évre

II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlatkérő a Kbt. II. része szerinti nyílt eljárást indított az eljárás I. részében az Ajánlatkérő Miskolc, Egyetemváros területe vonatkozásában 2018.01.01. 00:00 óra és 2018.12.31. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 4 885 000 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása, az eljárás II. részében az Ajánlatkérő Miskolc, Bartók Béla tér 1. szám alatt található Zenepalota épülete vonatkozásában 2018.01.01. 00:00 óra és 2018.12.31. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 77 500 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 98 047 200.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2018. évre a Miskolci Egyetem Miskolc Egyetemváros területe vonatkozásában

Rész száma: I.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3515 Miskolc, Egyetemváros

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő Miskolc, Egyetemváros területe vonatkozásában 2018.1.1. 00:00 óra és 2018.12.31. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 4 885 000 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú ráutaló magatartással (villamos energia további felhasználásával) jogosult a nyertes ajánlattevővel megkötendő adásvételi szerződés hatálya alatt az I. részben a megjelölt 4 885 000 kWh mennyiségű villamos energia felhasználását követően további + 20 % mértékű mennyiségű, a nyertes ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó villamos energiát felhasználni. Az opciós jogot ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt érvényesítheti, azzal, hogy az opciós jog gyakorlása esetén a szerződésmódosításra nem kerül és a szerződés az eredeti határozott időtartamig tart. Az opciós jog gyakorlása körében felhasznált villamos energia díjának kiegyenlítésére a szerződésben foglaltak szerint az alapmennyiség díjának kiegyenlítésével azonos módon kerül sor. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő opciós joga gyakorlása során is köteles a szerződésszerű teljesítésére, különösen a felhasználni kívánt villamosenergia-mennyiséggel az átviteli hálózaton történő rendelkezésre állásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2018. évre a Miskolci Egyetem Miskolc, Bartók Béla tér 1. szám alatt található Zenepalota épülete vonatkozásában

Rész száma: II.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő Miskolc, Bartók Béla tér 1. szám alatt található Zenepalota épülete vonatkozásában 2018.1.1. 00:00 óra és 2018.12.31. 24:00 óra közötti időszakra vonatkozó 77 500 kWh (+20 %) teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia vásárlása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú ráutaló magatartással (villamos energia további felhasználásával) jogosulta nyertes ajánlattevővel megkötendő adásvételi szerződés hatálya alatt a II. részben megjelölt 77 500 kWh mennyiségű villamos energia felhasználását követően további + 20 % mértékű mennyiségű, a nyertes ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó villamos energiát felhasználni. Az opciós jogot ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt érvényesítheti, azzal, hogy az opciós jog gyakorlása esetén a szerződésmódosításra nem kerül és a szerződés az eredeti határozott időtartamig tart. Az opciós jog gyakorlása körében felhasznált villamos energia díjának kiegyenlítésére a szerződésben foglaltak szerint az alapmennyiség díjának kiegyenlítésével azonos módon kerül sor. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő opciós joga gyakorlása során is köteles a szerződésszerű teljesítésére, különösen a felhasználni kívánt villamosenergia-mennyiséggel az átviteli hálózaton történő rendelkezésre állásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 187-382375
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés villamos energia beszerzésére – Egyetemváros

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CYEB Energiakereskedő Kft
Nemzeti azonosító szám: Cg.13-09-138677
Postai cím: Szmolnyica sétány 6/5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88 809 300.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 96 488 520.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Adásvételi szerződés villamos energia beszerzésére – Zenepalota

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CYEB Energiakereskedő Kft
Nemzeti azonosító szám: Cg.13-9-138677
Postai cím: Szmolnyica sétány 6/5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 218 300.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 558 680.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az ajánlatkérő így az eljárás I. részében a CYEB Energiakereskedő Kft ajánlattevő ajánlata és a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.; Adószáma: 12936773-2-44; Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 16,46 HUF/kWh) ajánlattevő ajánlata, az eljárás II. részében a CYEB Energiakereskedő Kft ajánlattevő ajánlata tekintetében végezte el a bírálatot. A bírálat alá nem vont ajánlattevők neve, címe, adószáma és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:

Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt.

Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.

Adószáma: 12898019-2-44.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 22,00 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 22,00 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi És Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószáma: 25343502-2-43.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 17,06 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 16,90 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: DÉMÁSZ Zrt.

Székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

Adószáma: 10734441-2-06.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 16,88 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 16,88 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

Adószáma: 24765648-2-44.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 17,53 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 16,94 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72–74.

Adószáma: 12928130-2-44.

Ajánlati ár az eljárás I. részében: nettó 17,16 HUF/kWh.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 18,72 HUF/kWh.

Ajánlattevő neve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

Adószáma: 12936773-2-44.

Ajánlati ár az eljárás II. részében: nettó 17,35 HUF/kWh.

A nyertes ajánlattevő adószáma: 22742933-2-13.

Az eljárás során ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4)bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2018