We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 34740-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Copenhagen: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-034740

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Landbrugsstyrelsen
National registration number: 20814616
Postal address: Nyropsgade 30
Town: København V
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 1780
Country: Denmark
Contact person: Julian Bethencourt
E-mail: juabet@lbst.dk
Internet address(es):
Main address: http://lbst.dk/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356437
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kontrakt om support og vedligeholdelse i relation til MVJTAS-Programmel

Reference number: 21-0171-000032
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kontrakt vedrører support og vedligeholdelse af MVJ-TAS, som indgår i Landbrugsstyrelsens samlede it-system til tilskudsadministration. Der henvises i øvrigt til punkt IV.1) og bilad D1.

Det samlede beløb kendes ikke, jf. II.1.7) Udbuddets samlede værdi og V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72261000 Software support services
72267000 Software maintenance and repair services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
II.2.4)Description of the procurement:

Kontrakten vedrører support og vedligeholdelse af MVJ-TAS, som indgår i Landbrugsstyrelsen samlede itsystem til tilskudsadministration. Der henvises i øvrigt til punkt IV.1) og bilag D1.

Det samlede beløb kendes ikke, jf. II.1.7) Udbuddets samlede værdi og V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Formpipe Software A/S har den eksklusive ophavsret til MVJ-TAS. Formpipe Software A/S har hverken givet nogen anden adgang til kildekoden eller ret til at foretage i MVJ-TAS. Der indebærer, at Landbrugsstyrelsen kun kan købe support og vedligeholdelse, der nødvendiggør ændringer i MVJ-TAS og/eller fordrer adgang til kildekoden, hos Formpipe Software A/S. På den baggrund har Landbrugsstyrelsen vurderet, at den påtænkte kontrakt kan indgås med Formpipe Software A/S uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3. Der gælder følgende tre overordnede forudsætninger for den påtænkte kontrakt: 1) Landbrugsstyrelsen vil kun anmode Formpipe Software A/S om at yde support og/eller foretage vedligeholdelse, såfremt Landbrugsstyrelsen vurderer, dels at ydelserne er nødvendige, dels at ydelserne

fordrer adgang til kildekoden og/eller nødvendiggøre ændringer i MVJ-TAS. 2) Formpipe Software A/S skal ved enhver anmodning fra Landbrugsstyrelsen vurdere, hvorvidt Landbrugsstyrelsen udfordring kun kan løses på grundlag af indsigt i kildekoden, og/eller ved at der foretages ændringer i MVJ-TAS. Hvis Landbrugsstyrelsen udfordringer kan løses på anden måde, skal Formpipe Software A/S oplyse Landbrugsstyrelsen herom.

Formpipe Software A/S må udelukkende yde support og foretage vedligeholdelse, såfremt Landbrugsstyrelsen udfordring i forhold til MVJ-TAS kun kan løses på grundlag af indsigt i kildekoden, og/eller ved at der foretages ændringer i MVJ-TAS. 3) Når Formpipe Software A/S yder support og foretager vedligeholdelse, skal Formpipe Software A/S påse, at MVJ-TAS ikke udvides mere end absolut nødvendigt.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 240-633306
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Formpipe Software A/S
Postal address: Lautrupvang 1
Town: Balleruo
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 2750
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022