Services - 34745-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Nyíregyháza: Medical waste services

2022/S 015-034745

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
National registration number: 15813743215
Postal address: Szent István Utca 68
Town: Nyíregyháza
NUTS code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postal code: 4400
Country: Hungary
Contact person: Szondi Zita
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Telephone: +36 42599700
Fax: +36 42599700
Internet address(es):
Main address: http://szszbmk.hu
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Veszélyes hulladék 2021

Reference number: EKR000546142021
II.1.2)Main CPV code
90524000 Medical waste services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Veszélyes hulladék szállítása és gyűjtőedények

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 127 264 548.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90524000 Medical waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Main site or place of performance:

4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.,4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.,4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.,4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/A.,4800 Vásárosnamény, Ady E. u. 5.

Folytatás a II.2.14.) pontban!

II.2.4)Description of the procurement:

Ajánlatkérő tagintézményei számára az ott keletkező veszélyes hulladékok elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása (12 havi mennyiség: 424 555 kg), amely az alábbi kódszámú hulladékok tekintetében merül fel: 080317, 090101, 090104,150110,150111,150202,180103,180106,180108, 070513, 200133,200121 hulladékazonosító kódszám, valamint a szervezeti egységekben keletkező veszélyes hulladékok gyűjtéshez szükséges edényzet -mindösszesen 19 tételben -(12 havi mennyiség: 138 668 darab) biztosítása 12 havi időszakra. A keletkező hulladékféleségeket és biztosítandó gyűjtőedényzetféleségeket, valamint azok telephelyenkénti megoszlását az ártáblázat tartalmazza részletesen. Tekintettel arra, hogy jelen beszerzés tárgya szolgáltatás és árubeszerzés is, az értékében jelentősebb beszerzési tárgy a szolgáltatás megrendelés, így Ajánlatkérő árubeszerzéssel vegyes szolgáltatás megrendelés tárgyában kíván szerződést kötni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a gyűjtőedények ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása. A nyertes ajánlattevő a teljesítés során az alábbi jogszabályok előírásainak betartására köteles: --a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, -veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, - az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet; - a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. A kért termékekkel és a nyújtandó szolgáltatással kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is; a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a beszerzés tárgya (árubeszerzés) tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A megadott mennyiségektől Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt legfeljebb +30 %-kal eltérhet, azzal, hogy az a szerződés +12 hónappal történő meghosszabbítása esetén a meghosszabbított időtartamra arányosan értendő és amelyet a Megrendelő a szerződés időtartama alatt egyoldalú nyilatkozatával érvényesíthet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Folyt: II.2.3) Teljesítés fő színhelyei továbbá: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.; 4400 Nyíregyháza, Víz út 9.; 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.; 4471 Gávavencsellő Hősök tere 12.; 4561 Baktalórántháza Köztársaság tér 13.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 167-437979
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Veszélyes hulladék 2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 10657232242
Postal address: Szántóföld Utca 2. a. épület
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1151
Country: Hungary
E-mail: ando@septox.hu
Telephone: +36 309491501
Fax: +36 14670241
Internet address: http://www.septox.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 361 244 481.00 HUF
Total value of the contract/lot: 127 264 548.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10657232-2-42

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022