Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 347451-2016

06/10/2016    S193

Denmark-Copenhagen: IT services: consulting, software development, Internet and support

2016/S 193-347451

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SKAT
National registration number: 19552101
Postal address: Østbanegade 123
Town: København Ø
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2100
Country: Denmark
Contact person: Signe Mortensen
E-mail: signe.mortensen@skat.dk
Telephone: +45 72376389
Internet address(es):
Main address: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1716772
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=172690&B=SKAT
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=172690&B=SKAT
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om Drift, Support, Vedligehold og Videreudvikling af Skattekontoen (DMO/DMS).

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Skattekontoen er delt i to forretningsmæssige komponenter, Debitormotoren (DMO) og Debitor Motor Service (DMS). DMO understøtter håndtering af det økonomiske mellemværende mellem SKAT og virksomhederne i forhold til opkrævningsloven, hvilket omfatter alt fra fordringen opstår med beløb og betalingsfrist til den er betalt. DMO afleverer regnskabsoplysninger til SKATs Økonomisystem. Den anden komponent, DMS, er en grænseflade, der tilgås via SKATs portal, der kan tilgås af SKAT samt alle virksomheder. Gennem servicekald udstilles data fra DMO i DMS portalen, som giver et overblik over en virksomheds mellemværende med Kunden. Skattekontoen er ligesom en stor del af SKATs systemportefølje baseret på en Service-Orienteret Arkitektur (SOA), DMO er lavet som en speciel konfigureret SAP baseret back-end med tilhørende DB2 database. DMS er baseret på Oracle Weblogic, Oracle database samt Apache Webservere. DMO og DMS er installeret på operativsystemet Redhat Linux.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 240 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
72230000 Custom software development services
72232000 Development of transaction processing and custom software
72250000 System and support services
72260000 Software-related services
72310000 Data-processing services
72320000 Database services
72420000 Internet development services
72514000 Computer facilities management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
Main site or place of performance:

Storkøbenhavn.

II.2.4)Description of the procurement:

SKAT ønsker at udbudsudsætte Rammeaftale for Drift, Support, Vedligehold og Videreudvikling af Skattekontoen.

Kontrakten regulerer som en fast del af Kontrakten en forpligtigelse til etablering af en Platform og en række miljøer med henblik på at drive, supportere, vedligeholde og i mindre omfang tilpasse Kundens System under hensyntagen til Kundens behov og forretning. Endvidere indeholder Kontrakten forventningen om en række ikke faste udviklingsopgaver til videreudvikling af løsningen, der tilkøbes som særlige bestillinger af konkrete Leverancer. Disse Leverancer udgør forventeligt på udbudstidspunktet en større værdi end den almindelige driftsdel, hvorfor Kontrakten er udbudt som en rammeaftale.

Rammeaftalen omfatter:

A) Drift, omfatter blandt andet:- Drift, vedligeholdelse og overvågning af driftsmiljøet.

B) Support og vedligeholdelse omfatter blandt andet:

— Servicedesk for 2nd level support

— Incident, problem og change management samt forebyggende vedligeholdelse.

C) Funktionelle ændringer håndteret af driftsorganisationen, og som blandt andet omfatter:

— Opdatering af database

— Ændring af applikation, som følge af ændring i lovregler

— Videreudvikling af ny funktionalitet.

D) Transition, omfatter blandt andet:

— Etablering af driftsmiljøet, samt migrering af systemerne fra eksisterende leverandører til ny Leverandør.

— Overdragelser af eksisterende driftsmiljø fra eksisterende leverandør til ny leverandør i forbindelse med bl.a. udbud.

E) En ramme bestående af konsulentydelser forventet på op til 20 000 timer årligt til projektorganiseret analyse/design og udvikling af ny funktionalitet i flere it-projekter.

Kontrakten inkluderer en Transition Ind periode på forventet 5-7 måneder, hvor det nuværende systemkompleks overtages af den kommende leverandør. Overtagelse vil forventeligt ligge i perioden medio til ultimo året 2017.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet i overgangsydelser / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Kvalitet i øvrige ydelser / Weighting: 35
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Skattekontoens drift varetages p.t. af 2 leverandører. Fremadrettet med dette udbud vil ansvaret for den fulde drift mv. af Skattekontoen blive varetaget af 1 leverandør.

Se nærmere i udbudsbetingelserne.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Som en del af sit tilbud skal Tilbudsgiver udfylde det fælles europæiske udbudsdokument

(ESPD) med angivelse af oplysninger vedrørende minimumskrav til økonomisk og tekniske og faglig kapacitet.

— Økonomisk kapacitet

— Teknisk og faglig kapacitet.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Rammeaftalen og dens bilag Samfundsansvar/CSR regulerer i relevant omfang Leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's Retningslinjer for multinationale virksomheder Bilaget indeholder desuden krav til i henhold ILO konvention 94, jf. cirkulære 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Der stilles krav om 2 uddannelsespladser.

Kontrakten vil omfatte sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser og i medfør af lov om erhvervsgrunduddannelse, som forpligter leverandøren. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2016
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2016
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Om ca. 48 måneder.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291095
Internet address: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Se udbudsbetingelserne.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2016