Palvelut - 347471-2016

06/10/2016    S193    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Vantaa: Oikeudelliset palvelut

2016/S 193-347471

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
1046216-1
Ratatie 22
Vantaa
01300
Suomi
Yhteyshenkilö: Irma Kiiskinen
Puhelin: +358 988687211
Sähköpostiosoite: tarjouspyynto.laurea@laurea.fi
NUTS-koodi: FI181

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.laurea.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.laurea.fi/laurea/hankinnat-ja-tarjouskilpailut
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: ammatikorkkeakouolu
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Juridiset asiantuntijapalvelut.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tarvitsema juridinen asiantuntijapalvelu.

Asiantuntijapalveluja hankitaan oman organisaation osaamisen tueksi seuraavilta osaamisalueilta:

— arvonlisäverotus,

— EU- ja kilpailutusoikeus,

— hallinto-oikeus,

— ICT-oikeus,

— immateriaalioikeus (IPR),

— julkis- ja kunnallinen oikeus,

— julkiset hankinnat,

— kansainvälinen oikeus,

— kiinteistöt,

— korkeakoululainsäädäntö,

— rahoitus- ja arvopaperioikeus,

— riitojen ratkaiseminen (Välimies- ja oikeudenkäynti),

— siirtohinnoittelu,

— sopimusoikeus,

— tietosuoja,

— TKI-sopimukset (huomioiden:

—– ulkoisesti rahoitetut hankesopimukset (TKI),

—– valtiontukiasiat (TKI),

—– sopimukset, erityisesti kansainvälinen kauppa: koulutusvienti),

— tuloverotus,

— työoikeus,

— viestintä- ja informaatio-oikeus,

— yritys- ja yhteisöoikeus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79100000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tarvitsema juridinen asiantuntijapalvelu.

Asiantuntijapalveluja hankitaan oman organisaation osaamisen tueksi seuraavilta osaamisalueilta:

— arvonlisäverotus,

— EU- ja kilpailutusoikeus,

— hallinto-oikeus,

— ICT-oikeus,

— immateriaalioikeus (IPR),

— julkis- ja kunnallinen oikeus,

— julkiset hankinnat,

— kansainvälinen oikeus,

— kiinteistöt,

— korkeakoululainsäädäntö,

— rahoitus- ja arvopaperioikeus,

— riitojen ratkaiseminen (Välimies- ja oikeudenkäynti),

— siirtohinnoittelu,

— sopimusoikeus,

— tietosuoja,

— TKI-sopimukset (huomioiden:

—– ulkoisesti rahoitetut hankesopimukset (TKI),

—– valtiontukiasiat (TKI),

—– sopimukset, erityisesti kansainvälinen kauppa: koulutusvienti),

— tuloverotus,

— työoikeus,

— viestintä- ja informaatio-oikeus,

— yritys- ja yhteisöoikeus.

Asiantuntijapalveluiden tulee sisältää osaamisalueillaan mm.:

— neuvonta,

— asiakirjojen ja selvitysten tarkastaminen sekä laatiminen,

— avustaminen sopimus- ja muissa neuvotteluissa,

— yhteistyö eri viranomaisten kanssa,

— tarvittaessa juridiset koulutuspalvelut henkilöstölle.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Koulutus- ja työkokemus / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 380 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2017
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskausi on yhden (1) vuoden ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2017. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisäksi tilaaja varaa oikeuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntö ja liitteet.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntö ja liitteet.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntö ja liitteet.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. tarjouspyyntö ja liitteet.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/11/2016
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2016
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/11/2016
Paikallinen aika: 15:30
Paikka:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/10/2016