Services - 347576-2022

28/06/2022    S122

Czechia-Brno: Architectural, engineering and surveying services

2022/S 122-347576

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SAKO Brno, a.s.
National registration number: 60713470
Postal address: Jedovnická 4247/2
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 62800
Country: Czechia
Contact person: MT Legal s.r.o, advokátní kancelář, Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno
E-mail: vz@mt-legal.com
Telephone: +420 542210351
Internet address(es):
Main address: https://www.sako.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.sako.cz/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: obchodní společnost
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaické elektrárny

II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) na zpracování projektových dokumentací (dále také „PD") na realizaci fotovoltaických elektráren, vč. jejich připojení k distribuční soustavě (dále také „FVE") na objektech, kterými jsou pozemní stavby určené zadavatelem, a poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže a v přílohách této zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se čtyřmi (4) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 028 495.00 CZK / Highest offer: 2 144 980.00 CZK taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71246000 Determining and listing of quantities in construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Místem předání plnění předmětné veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Místo výkonu Autorského dozoru je místo jednotlivých staveb.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) na zpracování projektových dokumentací (dále také „PD") na realizaci fotovoltaických elektráren, vč. jejich připojení k distribuční soustavě (dále také „FVE") na objektech, kterými jsou pozemní stavby určené zadavatelem, a poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže a v přílohách této zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se čtyřmi (4) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Doba plnění / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Objednatel si vyhrazuje ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ opční právo na poskytování nových služeb obdobného charakteru (projektování či zajišťování inženýrské činnosti),

a) jejichž potřeba se vyskytne za dobu realizace plnění dle Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv, nebo

b) pokud potřeba dílčí změny či doplnění těchto služeb vyplyne z legislativní úpravy v době uzavření Rámcové dohody neznámé či neplatné,

přičemž využití takového opčního práva bude sjednáno v jednacím řízení bez uveřejnění vedeném se všemi účastníky Rámcové dohody.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-670770
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaické elektrárny

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 1. TIPA Telekom plus a.s.
National registration number: 27746631
Postal address: Hrotovická 169
Town: Třebíč
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Postal code: 67401
Country: Czechia
Internet address: http://www.tipatelekom.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 2. Sdružená společnost, vedoucí účastník: ENTEL Czech s.r.o.
National registration number: 28288165
Postal address: Údolní 599/37
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 60200
Country: Czechia
Internet address: https://www.entel.sk/
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 2. Sdružená společnost, účastník: PKV BUILD s.r.o.
National registration number: 28149785
Postal address: Senožaty č. p. 284
Town: Senožaty
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Postal code: 39456
Country: Czechia
Internet address: https://www.pkv.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 3. MAGUS INTERNATIONAL a.s.
National registration number: 29361672
Postal address: Pohankova 34/8
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 62800
Country: Czechia
Internet address: https://www.magus.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 150 000 000.00 CZK
Lowest offer: 2 028 495.00 CZK / Highest offer: 2 144 980.00 CZK taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

K bodu II. 1.7) -

Ceny za plnění předmětu veřejné zakázky uvedené v rámcové dohodě uzavřené mezi zadavatelem a vybranými dodavateli činí:

a) Výše ceny (odměny) za zhotovení DSP pro FVE s výkonem do 20 kWp (včetně)

- TIPA Telekom plus a.s.: 239.600 Kč

- MAGUS INTERNATIONAL a.s.: 251.600 Kč

- „Sdružená společnost pro zpracování PD pro FVE SAKO Brno“ složená z ENTEL Czech s.r.o. (vedoucí účastník) + PKV BUILD s.r.o. (účastník): 250.500 Kč

b) Výše ceny (odměny) za zhotovení DSP pro FVE s výkonem nad 20 kWp do 100 kWp (včetně)

-TIPA Telekom plus a.s.: 299.500 Kč

- MAGUS INTERNATIONAL a.s.: 292.900 Kč

- „Sdružená společnost pro zpracování PD pro FVE SAKO Brno“ složená z ENTEL Czech s.r.o. (vedoucí účastník) + PKV BUILD s.r.o. (účastník): 292.500 Kč

c) Výše ceny (odměny) za zhotovení DSP pro FVE s výkonem nad 100 kWp do 250 kWp (včetně)

- TIPA Telekom plus a.s.: 347.900 Kč

- MAGUS INTERNATIONAL a.s.: 375.100 Kč

- „Sdružená společnost pro zpracování PD pro FVE SAKO Brno“ složená z ENTEL Czech s.r.o. (vedoucí účastník) + PKV BUILD s.r.o. (účastník): 374.500 Kč

d) Výše ceny (odměny) za zhotovení DSP pro FVE s výkonem nad 250 kWp do 600 kWp (včetně)

- TIPA Telekom plus a.s.: 611.000 Kč

- MAGUS INTERNATIONAL a.s.: 507.000 Kč

- „Sdružená společnost pro zpracování PD pro FVE SAKO Brno“ složená z ENTEL Czech s.r.o. (vedoucí účastník) + PKV BUILD s.r.o. (účastník): 506.500 Kč

e) Výše ceny (odměny) za zhotovení DSP pro FVE s výkonem nad 600 kWp

- TIPA Telekom plus a.s.: 646.000 Kč

- MAGUS INTERNATIONAL a.s.: 603.900 Kč

- „Sdružená společnost pro zpracování PD pro FVE SAKO Brno“ složená z ENTEL Czech s.r.o. (vedoucí účastník) + PKV BUILD s.r.o. (účastník): 603.500 Kč

f) Výše ceny/hod. za činnosti uvedené na řádku č. 6 tabulky v čl. 9 zadávací dokumentace

- TIPA Telekom plus a.s.: 980 Kč

- MAGUS INTERNATIONAL a.s.: 1000 Kč

- „Sdružená společnost pro zpracování PD pro FVE SAKO Brno“ složená z ENTEL Czech s.r.o. (vedoucí účastník) + PKV BUILD s.r.o. (účastník): 995 Kč

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2022