Services - 34763-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Cleaning and sanitation services

2022/S 015-034763

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
National registration number: 26369185
Postal address: Strada: Libertăţii, nr. 16
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050706
Country: Romania
Contact person: Carmen Lazar
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telephone: +40 372111440
Fax: +40 372111445
Internet address(es):
Main address: www.mdrap.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziționarea serviciilor de curățenie pentru birouri și spații conexe ale sediilor MDLPA pentru o perioadă de 36 de luni

Reference number: 2S/2021/BS
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Achiziționarea serviciilor de curățenie pentru birouri și spații conexe ale sediilor MDLPA pentru o perioadă de 36 de luni, pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2024.

Procedura de atribuire se va finaliza prin semnarea unui acord-cadru cu o durata de maxim 36 de luni de la data semnării de către părțile contractante, cu maxim 3 operatori economici. Atribuirea contractelor subsecvente se va face fără reluarea competiției.

Valoarea estimată a acordului-cadru este de minim 860.907,72 lei fără TVA - maxim 2.582.723,16 lei fără TVA.

Valoarea estimata a unui contract subsecvent: minim 71.742,31 lei fără TVA – maxim 860.907,72 lei fără TVA – cel mai mare contract subsecvent.

Se preconizează că pe durata acordului-cadru se vor încheia aproximativ 15 contracte subsecvente, fiecare având o durată estimată de implementare cuprinsa intre minim 1 lună și maxim 12 luni.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 517 387.12 RON / Highest offer: 2 520 643.99 RON taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediile MDLPA enuntate in caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziționarea serviciilor de curățenie pentru birouri și spații conexe ale sediilor MDLPA pentru o perioadă de 36 de luni, pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2024.

Procedura de atribuire se va finaliza prin semnarea unui acord-cadru cu o durata de maxim 36 de luni de la data semnării de către părțile contractante, cu maxim 3 operatori economici. Atribuirea contractelor subsecvente se va face fără reluarea competiției.

Valoarea estimată a acordului-cadru este de minim 860.907,72 lei fără TVA - maxim 2.582.723,16 lei fără TVA.

Valoarea estimata a unui contract subsecvent: minim 71.742,31 lei fără TVA – maxim 860.907,72 lei fără TVA – cel mai mare contract subsecvent.

Se preconizează că pe durata acordului-cadru se vor încheia aproximativ 15 contracte subsecvente, fiecare având o durată estimată de implementare cuprinsa intre minim 1 lună și maxim 12 luni.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Consumul de energie al echipamentelor folosite (aspiratoare) / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri de la Bugetul de stat si alte fonduri legal atrase

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-434710
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 296
Title:

Contract subsecvent nr. 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EUROTOTAL COMP
National registration number: RO 5324539
Postal address: Strada Sfânta Maria, Nr. 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011494
Country: Romania
E-mail: eurototal@yahoo.com
Telephone: +40 720065814
Fax: +40 216661149
Internet address: www.eurototal.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 70 017.89 RON
Total value of the contract/lot: 70 017.89 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 249
Title:

Acord-cadru servicii de curatenie pentru sediile MDLPA pentru 36 luni

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CIP AVANTAJ
National registration number: 18605579
Postal address: Strada Garii, Nr. 12
Town: Tulcea
NUTS code: RO225 Tulcea
Postal code: 820048
Country: Romania
E-mail: ciprian_pericleanu@yahoo.com
Telephone: +40 0743211013
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EUROTOTAL COMP
National registration number: RO 5324539
Postal address: Strada Sfânta Maria, Nr. 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011494
Country: Romania
E-mail: eurototal@yahoo.com
Telephone: +40 720065814
Fax: +40 216661149
Internet address: www.eurototal.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 582 723.16 RON
Lowest offer: 2 517 387.12 RON / Highest offer: 2 520 643.99 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Title:

Contract subsecvent nr. 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EUROTOTAL COMP
National registration number: RO 5324539
Postal address: Strada Sfânta Maria, Nr. 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011494
Country: Romania
E-mail: eurototal@yahoo.com
Telephone: +40 720065814
Fax: +40 216661149
Internet address: www.eurototal.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 210 053.67 RON
Total value of the contract/lot: 210 053.67 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022