Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 347719-2016

06/10/2016    S193

Magyarország-Békéscsaba: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2016/S 193-347719

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Alföldvíz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK00844
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantos Zsolt
E-mail: lantos.zsolt@alfoldviz.hu
Telefon: +36 305728922
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Vanin Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Telefon: +36 12251585
Fax: +36 12251585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Vanin Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon: +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50500000 Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50511000 Szivattyújavítási és -karbantartási szolgáltatások
50511100 Folyadékszivattyú-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Békés, Táncsics u. 33.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére.

Az egyes keretmegállapodás alapján kibocsátásra kerülő megrendelők alapján a nyertes ajánlattevő által elvégzendő felújítási, illetve javítási feladatok:

a) komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás:

1. állórész tekercselés;

2. forgórész új tengely beépítés;

3. kopó alkatrészek cseréje (csúszógyűrűs tömítés, szimmering, „O” gyűrű garnitúra, csapágy, kopógyűrű);

4. fogyóanyag (olaj, zsír);

5. főalkatrész csere (járókerék, járókerék ház, olajház, 15 fm kábel);

6. hibafelvételezés;

b) részleges villamos szennyvíz szivattyúfelújítás, javítás: a villamos szennyvíz szivattyú felújítás, javítás során az a)/1-6. pontok valamely része(i) nem kerül(nek) megrendelésre;

c) szivattyú állórész felújítás: a komplett villamos szennyvíz szivattyú állórész felújítás, javítás az a)/1. pont szerint;

d) szállítás: Ajánlatkérő telephelye (Szervizüzem telephelye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.) és a nyertes ajánlattevő szerviz műhelye között. (A javítás minden esetben a nyertes ajánlattevő műhelyében történik, helyszíni (szivattyú beépítési helyen) javítási igény nincs. A szivattyúk átadás-átvételi helye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.).

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés alapján biztosítandó, alábbi, alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el:

— a II.2.4 a) / 1. és 6. pont szerinti szolgáltatás,

— a II.2.4. c) pont szerinti szolgáltatás.

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A keretmegállapodással érintett állomány:

Flygt szivattyúk (MT és HT kivitelek) és keverők: 20 db + 20 % db.

Kontroll szivattyúk (AKC, KC, KM, K kivitelek): 15 db + 20 % db.

ABS szivattyúk és keverők: 25 db + 20 % db.

Hidrostal szivattyúk: 30 db + 20 % db.

Grundfos szivattyúk: 20 db + 20 % db.

Házi átemelő szivattyúk: 400 db + 20 % db.

Állórész tekercselés, vegyes méret 200 db + 20 % db.

A Keretmegállapodás alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra, illetve ajánlatkérő – adott esetben – konzultációt kezdeményez (VI.3./25. pont). A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7 pontjában előírt időtartamra (60 hónap) jön létre, illetve addig, amíg a – közvetlen, vagy írásbeli konzultációt követő – megrendelések ki nem merítik az ajánlatkérő rendelkezésére álló – nettó 300 000 000 HUF (azaz nettó háromszázmillió forint) – anyagi fedezetet.

Ütemezés:

A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő konkrét megrendelésétől számolva – igazolt alkatrész hiányt leszámítva – 14 munkanapon belül köteles a javítást/felújítást befejezni, a következő kivétellel: a nyertes ajánlattevő a szivattyú állórész javítás/felújítás esetén (alkalmanként 1 – 15 db berendezés) a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles teljesíteni.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Éves karbantartási utasítás készítése / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: 1.1. Flygt CP3085/252 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.2. Flygt CP3201/630 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.3. Kontroll KC 20.432 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.4. Kontroll AKC 21.430 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.5. Kontroll KC 41.430 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.6. Kontroll AKC 66.450 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.7. ABS AS 0630.186-S13/4 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.8. ABS AS 0840.118-S12/2EX ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.9. ABS AS 0840.142-S26/2EX ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.10. Hidrostal A2QE2-MM3-A01-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.11. Hidrostal COCQ- MH10D-CNYS2-GSEQ-N1B1-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.12. Hidrostal BOBQ-E1-BNBA2-GSEQ-NWA2-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.13. Hidrostal D080-SO1R-DNXB2-MSEQ1+NAB1-20 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.14. Hidrostal F10A-SS1+FN3Z8-MSEA+Y1B1-10 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.15. Grundfos SEV 80.80.15.4.50.D ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.16. Grundfos SLV 65.65.09.2.50B ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.17. Grundfos SVO 24BH1D501P ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.18. Flygt SR4610.420 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.19. Flygt B2052.170 ajánlati ára / Súlyszám: 3
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pont folytatása:

1. 20. ABS RW 13-6 EC ajánlati ára súlyszám: 3;

2. Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) súlyszám: 20;

3. Szállítási díj (nettó Ft/alkalom) súlyszám: 10.

A felhívás II.2.5 pontjában (illetve II.2.14) pontjában) az 1.1-1.20 ajánlati árak alatt a következők értendőek:1 db nevezett berendezésen,egyszeri,műszaki leírásban részletezett tevékenység elvégzésének ellenértéke-nettó HUF/db.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike,

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá

A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Kormányrendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére.)

A Kormányrendelet IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kormányrendelet V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:

P1) benyújtandó az ajánlattevő Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pont szerint az ajánlattevő nyilatkozata közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos szennyvíz-szivattyúk felújítása, javítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Elegendő azon évek adatainak (HUF/év) megadása, amelyekkel az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő(k) az alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolni kívánja(k).

Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19. § (3) bekezdés szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdés szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre visszamenőleg legalább kettő üzleti évben, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos szennyvíz-szivattyúk felújítása, javítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte 60 000 000 HUF/év értéket.

Alanyi kör:

III.2.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdés).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére.)

A Kormányrendelet IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kormányrendelet V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69. § szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) benyújtandó a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti dokumentum a jelen felhívás feladásától (VI.4. pont) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szolgáltatások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is.

(Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pont és 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.)

M2) benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásáról (bemutatásáról) az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges tartalommal. Az ajánlattevő által a szolgáltatás keretében megajánlott helyiségek, eszközök és műszer esetében annak műszaki adatai is a bemutatás részét kell, képezzék.

(Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés i) pont szerint.)

M3) benyújtandó az alkalmassági feltétel igazolására a minőségbiztosítási rendszer fennállásról szóló tanúsítvány, vagy – adott esetben – a Kormányrendelet 24. § (3) bekezdés szerinti bizonyítékok.

(Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés c) pont, 24. § (3) bekezdés szerint.)

M4) benyújtandók az alkalmassági feltétel igazolására azon szakembereknek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – megnevezését, képzettségét, szakmai tapasztalatát ismertető dokumentumok, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:

— a képzettség (végzettség) igazolásához – ahol erre vonatkozó feltétel előírásra került – az azt igazoló dokumentum másolata,

— a szakmai tapasztalat (gyakorlat) ismertetéséhez – ahol erre vonatkozó feltétel előírásra került – az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapításához, és ellenőrizhetőségéhez szükséges részletezettségű, a szakember által aláírt, szakmai önéletrajz.

Csatolandó valamennyi bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is.

(Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pont szerint.)

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától(VI.4. pont)visszafelé számított három évben(36 hónapban)egy vagy több olyan szerződéssel:

— amely(ek) tárgya villamos szennyvíz-szivattyúk felújítása és/vagy javítása volt,

— és amely(ek) keretében a vizsgált időtartam alatt összesen legalább 50 db szennyvízszivattyú felújítása és/vagy javítása-igazoltan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően- megvalósult.

M2.) Alkalmas az ajánlattevő,ha rendelkezik

M2.1) a következő helyiségekkel, eszközökkel:

a) önálló javítóműhely,vagy javítóműhelyben elkülönítetten kialakított helyiségek/helyiségcsoport(ok),melye(ke)t kifejezetten a szennyvíz-ágazati gépi eszközök felújítására, javítására használnak,és amely – amelyek összesen – tartalmazza(k) az alábbiakat, illetve megfelel(nek) az alábbiaknak:

— 1 db eszközmosó helyiség(rész),mely legalább 1 db zárt rendszerű tisztító berendezést tartalmaz,

— 1 db tekercselő helyiség(rész),mely legalább 1 db villamos motorok tekercseléséhez szükséges gépi berendezés(eke)t tartalmaz,

— 1 db forgácsoló/fémmegmunkáló helyiség(rész),mely legalább 1 db olyan eszközt tartalmaz,mely alkalmas az ajánlati dokumentáció szerinti szivattyú forgórész felújításához;

b) legalább 1 db, a jelen szerződés szerinti adminisztráció biztosítására kijelölt szerviziroda.

A javítóműhelyben legyen biztosított minimum:400V,legalább 50 kW lekötött energia mértékű energia ellátás.

M2.2) az alábbi gépi berendezésekkel:

— 1 db homokszóró berendezés,mely alkalmas a festés előtti tisztításra,

— 1 db hidraulikus prés (min. 50 t),

— 1 db targonca – vagy olyan berendezés, mely alkalmas az átadott szivattyúk gépi mozgatására – minimum 1,5 t teherbírással.

M2.3) az alábbi elektromos paraméterek mérésére alkalmas mérőeszközökkel:

— 1 db mérőeszköz üresjárati áram méréséhez,

— 1 db mérőeszköz rövidzárási feszültség méréséhez.

M3) Alkalmas az ajánlattevő,ha rendelkezik a szolgáltatási(azon belül villamos szennyvíz-szivattyúk felújítási és/vagy javítási)tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt,továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait,ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek-neki fel nem róható okokból-nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja,hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

M4) Alkalmas az ajánlattevő,ha bevonásra kerülő szakemberei körében rendelkezik:

M4.1) legalább 2 fő lakatos szakmunkás végzettségű,személyenként legalább 3 éves lakatos szakirányú gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M4.2) legalább 2 fő villamos-gépszerelő szakmunkás végzettségű,személyenként legalább 3 éves szakirányú gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M4.3) legalább 1 fő esztergályos szakmunkás végzettségű,legalább 3 éves szakirányú gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M4.4) legalább 1 fő felsőfokú(legalább Bsc vagy főiskolai)végzettségű gépész és/vagy villamos mérnök, aki legalább 5 éves gépész- és/vagy villamosmérnöki gyakorlattal rendelkezik.

Alanyi kör: III.2.3./M1-M4) pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.); III.2.3./M4) pontban meghatározott követelményeknek ugyanazon szakember több pontnak való megfelelést is igazolhat (több pozícióra is jelölhető),feltéve,hogy egyébként az előírtaknak megfelel. Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7),(9) és (11)bek.). A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást,aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. Az igazolással összefüggésben a felhívás VI.3.3.p.-ban előírtak is figyelembe veendők.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér; Hibás teljesítési kötbér; Meghiúsulási kötbér. Ajánlatkérő jogosult azonnali hatállyal a Megállapodást felmondani, amennyiben nyertes Ajánlattevő az egyedi megrendelésekből eredő kötelezettségét megszegi és azt Ajánlatkérő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti. A nyertes ajánlattevő az általa elvégzett munkára (beépített kopó alkatrészektől eltekintve) -minimum 6 hónap – garanciát köteles vállalni. Kopóalkatrészek esetén az alkatrészgyártók által ajánlott élettartam 10 %-a erejéig köteles garanciát vállalni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – a dokumentáció részeként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A pénznem jelen közbeszerzésben a HUF. A finanszírozás az ajánlatkérő,fenntartója által működéséhez biztosított,saját forrásából történik. Az ajánlatkérő a Kbt.135. § (1), (3) és (5)–(6) bek. alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint fizeti meg az ellenértéket. Az ellenérték megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést,és ennek az ajánlatkérő által elismerését követően, banki átutalással történik. Az ajánlatkérő, az ellenszolgáltatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk.6:130. § (1) bek.). Az ajánlatkérő előleget nem fizet,előleg számlát nem fogad be. A számla az egyes megrendelésekben foglaltak igazolt teljesítését követően nyújtható be. A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni. A finanszírozás részletes szabályait a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös ajánlattevők az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevőt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/11/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

VANIN Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Felhívás IV.2.6 p. esetében egy hónap alatt ajánlatkérő 30 napot ért tekintettel a Kbt. 81. § (11) bek.-re.

2. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlás útján való bevonása esetén ajánlatkérő e szereplőre tekintettel nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni.

3. Ajánlatkérő a Korm. rend. 2. § (5) bek. szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

4. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során pontszámhatárok:1-10.A módszerek, amellyel a pontszámok megadásra kerülnek: 1-3. bírálati szempontok: relatív,fordított arányosítás;4.bírálati szempont: abszolút, pontozás. Az értékelési módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során-a Kbt. 73. § (6) bek. c) pont alapján-érvénytelenné nyilvánítja: ha a 2. bírálati szempontra tett megajánlás,a Rezsióradíj, meghaladja a nettó 6000 HUF/óra/fő értéket.

5. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt,amennyiben a víziközmű-szolgáltató a 58/2013. (II.27.) Korm. rend. 50. §-a alapján a szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek,gépeinek,berendezéseinek,ezen belül szivattyúknak,kompresszoroknak, fúvóknak … a szervizelését és javítását nem saját maga látja el,hanem ezen tevékenységet kiszervezi,abban az esetben az ajánlatkérő köteles előzetesen tájékoztatni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt a szerződés kötés szándékáról,illetve a szervizelésre,javításra kötött szerződés egy aláírt példányát 15 nappal a megkötést követően köteles a Hivatalnak megküldeni.

6. A Kbt. 61. § (4) bek. szerinti indokolás: a beszerezni kívánt szolgáltatás egy jól meghatározott tevékenység csoporthoz tartozik,nem többféle szolgáltatás egyesítése által jön létre. Ennek megfelelően a beszerezni kívánt szolgáltatást csupán a berendezések gyártói, vagy a berendezések teljesítménye alapján nem okszerű megosztani,sőt annak módszere vitatottá tenné azt,mivel a verseny során előnyben részesíthetné azon ajánlattevőket, akik a tevékenységüket egy gyártó egy termékére korlátozzák,azáltal,hogy számukra kisebb erőforrások is elegendőek,míg az ajánlatkérő számára a méret és gyártó szerinti csoportosítás külön logisztikai feladatot jelentene és egyben esetleg a kevésbé járatos típusok és méretek javításához,karbantartásához csak igen drágán lehetne ajánlatot kapni.

7. Kérjük, a közbeszerzési dokumentumok elérését/letöltését követően a gazdasági szereplők adataikat/elérhetőségüket a jogiiroda@alfoldviz.hu címre megküldeni, az eljárás során keletkező valamennyi további dokumentum közvetlen megküldhetősége érdekében.

8. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat.

9. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bek. meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. Ajánlatkérő ilyen közbeszerzési eljárást folytathat le a jelen felhívásban előírt teljesítési, fizetési,szerződéses feltételek mellett a:1.jelen keretmegáll.-sal egyező tartalmú szolgáltatás megrendelésre az újonnan beszerzésre kerülő,felsorolásban nem szereplő típusú szivattyú állományra vonatkozóan;2.jelen keretmegáll.-sal egyező tartalmú szolgáltatás megrendelésre az újonnan beszerzésre kerülő,felsorolásban szereplő típusú,de azt meghaladó számú szivattyúk állományára vonatkozóan.

10. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárás eredményeként egy ajánlattevővel, a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerint jön létre a keretmegállapodás.

11. A szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra: III.1.2) P.1 pont, III.1.3) M1-M4.

12. Faksz: dr. Kászoni-Habi Ildikó (00242).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/10/2016