Services - 34786-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-034786

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: Plac Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.um.warszawa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

Reference number: ZP/GP/271/III-41/21
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części (grupy):

Część 1: grupa programistów, analityków, Project Managers

Część 2: grupa architektów

3. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych do umowy na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 16 800 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), odpowiednio dla Części I stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia Części I obejmuje świadczenie usługi z grupy programistów, analityków, Project Managers.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Dostępność Konsultantów / Weighting: 60.00
Price - Weighting: 40.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Części II (grupa architektów)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), odpowiednio dla Części II stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia Części II obejmuje świadczenie usługi z grupy architektów.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Dostępność Konsultantów / Weighting: 60.00
Price - Weighting: 40.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 134-356760
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/GP/271/III-41/21
Lot No: 1
Title:

Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k.
National registration number: 5222593182
Postal address: ul. Stawki 2A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-193
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: XENTIVO Sp. z o.o.
National registration number: 5222940717
Postal address: ul. Bakalarska 34
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-212
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Transition Technologies-Software Sp. z o. o.
National registration number: 5272903297
Postal address: Pawia 55
Town: WARSZAWA
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-030
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PKO BP FINAT Sp. z o.o.
National registration number: 5272267889
Postal address: ul. Chmielna 89
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-805
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P&P Solutions Sp. z o.o.
National registration number: 1231300116
Postal address: ul. Kazimierza Pułaskiego 76
Town: Konstancin-Jeziorna
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-510
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Fabrity Sp. z o.o.
National registration number: 5213421691
Postal address: ul. Domaniewska 44 A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-672
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RED OCEAN Sp. z o.o.
National registration number: 142849580
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-017
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Britenet sp. z o.o.
National registration number: 140727009
Postal address: ul. Karolkowa 30
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-207
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ITFS Sp. z o.o.
National registration number: 5842726852
Postal address: al. Zwycięstwa 96/98
Town: Gdynia
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 81-451
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
National registration number: 1181242640
Postal address: Al. Jerozolimskie 179
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-222
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 000 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/GP/271/III-41/21
Lot No: 2
Title:

Części II (grupa architektów)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k.
National registration number: 5222693182
Postal address: ul. Stawki 2A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-193
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: XENTIVO Sp. z o.o.
National registration number: 5222940717
Postal address: ul. Bakalarska 34
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-212
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PKO BP FINAT Sp. z o.o.
National registration number: 5272267889
Postal address: ul. Chmielna 89
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-805
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Fabrity Sp. z o.o.
National registration number: 5213421691
Postal address: ul. Domaniewska 44 A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-672
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Britenet sp. z o.o.
National registration number: 9512197737
Postal address: ul. Karolkowa 30
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-207
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ITFS Sp. z o.o.
National registration number: 5842726852
Postal address: al. Zwycięstwa 96/98
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-451
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RED OCEAN Sp. z o.o.
National registration number: 7010286119
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-017
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
National registration number: 1181242640
Postal address: Al. Jerozolimskie 179
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-222
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S&T Services Polska Sp. z o.o.,
National registration number: 5260300641
Postal address: Postępu 21D
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 800 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 800 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022