Services - 34800-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Evaluation consultancy services

2022/S 015-034800

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
National registration number: 16031712
Postal address: Strada: Apolodor, nr. 17
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050741
Country: Romania
Contact person: Marinela Gherghe
E-mail: dana.vulpasu@anaf.ro
Telephone: +40 213872370 / +40 213871383
Fax: +40 213102051
Internet address(es):
Main address: www.anaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 3 (Timișoara), LOT 4 ( Cluj Napoca) și LOT 8 ( Brașov), aferente activității desfășurate de D.G.E.S.C.S - D.O.E.S - S.E.S.C.S.R Timișoara, S.E.S.C.S.R Cluj Napoca, S.E.S.C.S.R Brașov

Reference number: 16031712/2019/140
II.1.2)Main CPV code
79419000 Evaluation consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de evaluare a bunurilor mobile/imobile, verificări rapoarte de evaluare ce vor face obiectul valorificării ca urmare a executării silite în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Evaluările se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor internaționale sau echivalent cu autorizări internaționale.

Serviciile de expertiză prevăzute la art. 63 din Legea 2017/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a bunurilor mobile/imobile, vor fi solicitate ori de câte ori se consideră necesar de către organul fiscal. Dacă organul fiscal nu este lamurit prin exepertiza efectuată, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.

Natura serviciilor reprezintă determinarea valorii în vederea valorificării tuturor bunurilor mobile și imobile, verificări de rapoarte de evaluare provenite din executarea silită, efectuată de către serviciile de executări silite cazuri speciale regionale.

În situația bunurilor mobile și imobile (metale și pietre prețioase), având în vedere complexitatea procedurii de evaluare, ce implică cunoștinte tehnice de specialitate, comisia de evaluare apelează la serviciile de specialitate ale experților evaluatori, pentru stabilirea cu exactitate a prețului de evaluare al acestora

Numărul bunurilor care urmează a fi evaluate/expertizate în vederea valorificării poate fluctua în funcție de situația de fapt la data întocmirii referatelor de necesitate pentru încheierea contractelor subsecvente.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.

Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 741 225.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 3 (Timișoara)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO42 Vest
Main site or place of performance:

Timisoara

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 3 (Timișoara)

Cantitate estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 3 Timisoara: 54

Cantitate estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 3 Timisoara: 371

Valoare estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 3 Timisoara: 52.260,00 lei fara TVA

Valoare estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 3 Timisoara: 392.160,00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata maxima de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, prin beneficiar, a comenzii ferme de evaluare/expertiza si a predarii intregii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost acordat punctajul. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Experienta expertului evaluator cheie detinuta in activitati de coordonare/conducere/management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare si/sau expertiza a bunurilor mobile si imobile. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 8 ( Brașov)

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Brasov

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 8 ( Brașov)

Cantitate estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 8 Brașov: 54

Cantitate estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 8 Brașov: 334

Valoare estimata - cel mai mic contract subsecvent/lot 8 Brașov: 52.260,00 lei fara TVA

Valoare estimata - cel mai mare contract subsecvent/lot 8 Brașov: 425.710,00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata maxima de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, prin beneficiar, a comenzii ferme de evaluare/expertiza si a predarii intregii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost acordat punctajul. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Experienta expertului evaluator cheie detinuta in activitati de coordonare/conducere/management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare si/sau expertiza a bunurilor mobile si imobile. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 4 ( Cluj Napoca)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
71319000 Expert witness services
71324000 Quantity surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 4 ( Cluj Napoca)

Cantitate minima estimata - cel mai mic contract subsecvent - LOT 4 Cluj Napoca - 54

Cantitate maxima estimata - cel mai mare contract subsecvent - LOT 4 Cluj Napoca - 285

Valoare minima estimata - cel mai mic contract subsecvent - LOT 4 Cluj Napoca - 52.260,00 lei fara TVA

Valoare maxima estimata - cel mai mare contract subsecvent - LOT 4 Cluj Napoca - 166.960,00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata maxima de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza este de 30 de zile lucratoare si curge de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta, prin beneficiar, a comenzii ferme de evaluare/expertiza si a predarii intregii documentatii necesare evaluarii/expertizei. La incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii castigatori, durata de prestare a serviciilor de evaluare/expertiza va fi cea specificata in oferte pentru care a fost acordat punctajul. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Experienta expertului evaluator cheie detinuta in activitati de coordonare/conducere/management a proiectelor/contractelor de servicii de evaluare si/sau expertiza a bunurilor mobile si imobile. / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 249-621109
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 8
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 7281
Lot No: 3
Title:

ACORD CADRU servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare LOT 3 - TIMISOARA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Citadelle Expert
National registration number: 34714578
Postal address: Strada Crivina, Nr. 38
Town: Zarnesti
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505800
Country: Romania
E-mail: petrescucezar@yahoo.com
Telephone: +40 723543653
Internet address: www.citadelle.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 864 700.00 RON
Total value of the contract/lot: 698 425.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 4 358 088.00 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

servicii de expertiza bunuri mobile/imobile

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 7282
Lot No: 4
Title:

ACORD CADRUservicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare LOT 4 - CLUJ NAPOCA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Citadelle Expert
National registration number: 34714578
Postal address: Strada Crivina, Nr. 38
Town: Zarnesti
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505800
Country: Romania
E-mail: petrescucezar@yahoo.com
Telephone: +40 723543653
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 673 500.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 042 800.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 21 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

servicii de expertiza bunuri mobile/imobile

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 13443
Lot No: 4
Title:

Contract subsecvent nr. 1 - Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 4 ( Cluj Napoca)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Citadelle Expert
National registration number: 34714578
Postal address: Strada Crivina, Nr. 38
Town: Zarnesti
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505800
Country: Romania
E-mail: petrescucezar@yahoo.com
Telephone: +40 723543653
Internet address: www.citadelle.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 673 500.00 RON
Total value of the contract/lot: 16 700.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 13445
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent nr. 1 - Servicii de evaluare și expertiză bunuri mobile/imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerț și alte active necorporale, verificări rapoarte de evaluare, pentru LOT 3 (Timișoara)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Citadelle Expert
National registration number: 34714578
Postal address: Strada Crivina, Nr. 38
Town: Zarnesti
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505800
Country: Romania
E-mail: petrescucezar@yahoo.com
Telephone: +40 723543653
Internet address: www.citadelle.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 864 700.00 RON
Total value of the contract/lot: 16 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 176
Lot No: 4
Title:

Contract subsecvent 2 de servicii de evaluare si expertiza bunuri mobile/imobile, actiuni si alte instrumente financiare, evaluari de fond de comert si alte active necorporale, verificari rapoarte de evaluare lot 4 Cluj Napoca

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Citadelle Expert
National registration number: 34714578
Postal address: Strada Crivina, Nr. 38
Town: Zarnesti
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505800
Country: Romania
E-mail: petrescucezar@yahoo.com
Telephone: +40 723543653
Internet address: www.citadelle.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 673 500.00 RON
Total value of the contract/lot: 62 200.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022