Usluge - 348009-2020

23/07/2020    S141

Hrvatska-Karlovac: Usluge nadzora gradilišta

2020/S 141-348009

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 100-242761)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 65617396824
Poštanska adresa: Gažanski trg 8
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Kink
E-pošta: ivica.kink@vik-ka.hr
Telefon: +385 47649106
Telefaks: +385 47649101
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-ka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 25654647153
Poštanska adresa: Banjavčićeva 9
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: gradonacelnik@karlovac.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.karlovac.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-ODS d.o.o., Elektra Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Vladka Mačeka 44
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: info.dpkarlovac@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gradska toplana d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 84300617934
Poštanska adresa: Tina Ujevića 7
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@gradska-toplana.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gradska-toplana.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Duga Resa
Nacionalni registracijski broj: 15857239976
Poštanska adresa: Trg sv. Jurja 1
Mjesto: Duga Resa
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47250
Država: Hrvatska
E-pošta: grad-dugaresa@dugaresa.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dugaresa.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge nadzora nad projektom Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa

Referentni broj: EVV-1/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge nadzora nad projektom „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac–Duga Resa“. Detaljan opis usluga je dan u Projektnom zadatku (knjiga 2 DON-a).Predmet nabave se sastoji od nadzora nad projektiranjem i građenjem komunalnih vodnih građevina za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, nadzora nad projektiranjem i građenjem uređaja za solarno sušenje mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda te nadzora nad projektiranjem i građenjem javnih prometnica i javne rasvjete, infrastrukture distribucije električne energije, distribucijske mreže toplinske energije i elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/07/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 100-242761

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:
Datum: 13/11/2020
Lokalno vrijeme: 00:00
Glasi:
Datum: 02/01/2021
Lokalno vrijeme: 00:00
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: NUTS kod: (14)
Umjesto:
Glasi:

HR04D

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: E-pošta: (15)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (16)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (17)
Umjesto:
Glasi:

46830600751

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (18)
Umjesto:
Glasi:

Vladka Mačeka 44

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (19)
Umjesto:
Glasi:

Karlovac

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanski broj: (20)
Umjesto:
Glasi:

47000

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Država: (21)
Umjesto:
Glasi:

HR

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: NUTS kod: (23)
Umjesto:
Glasi:

HR04D

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: E-pošta: (24)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (25)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (26)
Umjesto:
Glasi:

84300617934

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (27)
Umjesto:
Glasi:

Tina Ujevića 7

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (28)
Umjesto:
Glasi:

Karlovac

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanski broj: (29)
Umjesto:
Glasi:

47000

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Država: (30)
Umjesto:
Glasi:

HR

Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (14)
Umjesto:

46830600751

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (15)
Umjesto:

Vladka Mačeka 44

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (16)
Umjesto:

Karlovac

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanski broj: (17)
Umjesto:

47000

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Država: (18)
Umjesto:

HR

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: NUTS kod: (19)
Umjesto:

HR04D

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: E-pošta: (20)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Adresa profila kupca: (URL) (21)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (22)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (23)
Umjesto:

84300617934

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (24)
Umjesto:

Tina Ujevića 7

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (25)
Umjesto:

Karlovac

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanski broj: (26)
Umjesto:

47000

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Država: (27)
Umjesto:

HR

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: NUTS kod: (28)
Umjesto:

HR04D

Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: E-pošta: (29)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Adresa profila kupca: (URL) (30)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (31)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/07/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 20/08/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/07/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 20/08/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: