Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Dodávky - 348081-2017

Zobrazit zhuštěný náhled

06/09/2017    S170

Belgie-Brusel: Pravidelná a „ad hoc“ dodávka květin a souvisejících služeb

2017/S 170-348081

Oznámení o opravě

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 22.8.2017, 2017/S 159-328156)

Generální sekretariát Rady Evropské unie, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIE. Contact: Procurement Coordination Unit. Tel. +32 22818062. Fax +32 22800262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Namísto 

II.1.4) Stručný popis:

Uzavření rámcové smlouvy se 3 poskytovateli služeb [...]

II.2.4) Popis výběrového řízení:

Generální sekretariát Rady Evropské unie a Evropská komise mají v plánu uzavřít meziinstitucionální rámcovou smlouvu se 3 poskytovateli služeb o:

[...]

Čtěte 

II.1.4) Stručný popis:

Uzavření rámcové smlouvy s nanejvýše 3 poskytovateli služeb [...]

II.2.4) Popis výběrového řízení:

Generální sekretariát Rady Evropské unie a Evropská komise mají v plánu uzavřít meziinstitucionální rámcovou smlouvu s nanejvýše 3 poskytovateli služeb o:

[...]