Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Tarned - 348081-2017

Kuva koondatud vaade

06/09/2017    S170

Belgia-Brüssel: Regulaarne ja sihtotstarbeline lillede tarne ja seotud teenused

2017/S 170-348081

Parandusteade

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 22.8.2017, 2017/S 159-328156)

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA. Kontaktandmed: Procurement Coordination Unit. Tel: +32 22818062. Faks: +32 22800262. E-post: tendering@consilium.europa.eu

Enne 

II.1.4) Lühikirjeldus:

Raamlepingu sõlmimine 3 töövõtjaga [...]

II.2.4) Hanke kirjeldus:

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat ja Euroopa Komisjon kavatsevad sõlmida institutsioonidevahelise raamlepingu 3 töövõtjaga järgmise jaoks:

[...]

Uus versioon 

II.1.4) Lühikirjeldus:

Raamlepingu sõlmimine kuni 3 töövõtjaga [...]

II.2.4) Hanke kirjeldus:

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat ja Euroopa Komisjon kavatsevad sõlmida institutsioonidevahelise raamlepingu kuni 3 töövõtjaga järgmise jaoks:

[...]