Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 348081-2017

Pateikti glaustą rodinį

06/09/2017    S170

Belgija-Briuselis: Reguliarus ir ad hoc gėlių tiekimas ir susijusios paslaugos

2017/S 170-348081

Skelbimas apie klaidų ištaisymą

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 22.8.2017, 2017/S 159-328156)

General Secretariat of the Council of the European Union, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIJA. Kontaktai: Procurement Coordination Unit. Tel. +32 22818062. Faks. +32 22800262. El. p. tendering@consilium.europa.eu

Vietoj 

II.1.4) Trumpas aprašymas:

Preliminariosios sutarties su 3 rangovais sudarymas [...]

II.2.4) Pirkimo aprašymas:

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas ir Europos Komisija ketina sudaryti tarpinstitucinę preliminariąją sutartį su 3 rangovais dėl:

[...]

Turi būti 

II.1.4) Trumpas aprašymas:

Preliminariosios sutarties su daugiausia 3 rangovais sudarymas [...]

II.2.4) Pirkimo aprašymas:

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas ir Europos Komisija ketina sudaryti tarpinstitucinę preliminariąją sutartį su daugiausia 3 rangovais dėl:

[...]