Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 348081-2017

Afișează vizualizare compactă

06/09/2017    S170

Belgia-Bruxelles: Furnizare regulată și ad-hoc de flori și servicii conexe

2017/S 170-348081

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 22.8.2017, 2017/S 159-328156)

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA. Persoană de contact: Procurement Coordination Unit. Tel. +32 22818062. Fax +32 22800262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

În loc de 

II.1.4) Descriere succintă:

Încheierea unui contract-cadru cu 3 contractanți [...]

II.2.4) Descrierea achiziției publice:

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene și Comisia Europeană intenționează să încheie un contract-cadru interinstituțional cu 3 contractanți pentru:

[...]

A se citi 

II.1.4) Descriere succintă:

Încheierea unui contract-cadru cu maximum 3 contractanți [...]

II.2.4) Descrierea achiziției publice:

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene și Comisia Europeană intenționează să încheie un contract-cadru interinstituțional cu maximum 3 contractanți pentru:

[...]