Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 348081-2017

Visa förkortad version

06/09/2017    S170

Belgien-Bryssel: Regelbundet och tillfälligt tillhandahållande av blommor och tillhörande tjänster

2017/S 170-348081

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 22.8.2017, 2017/S 159-328156)

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN. Kontaktpunkt: Procurement Coordination Unit. Tfn +32 22818062. Fax +32 22800262. E-post: tendering@consilium.europa.eu

I stället för 

II.1.4) Kort beskrivning:

Tecknande av ett ramavtal med 3 uppdragstagare [...]

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen avser att ingå ett interinstitutionellt ramavtal med 3 uppdragstagare för

[...]

Skall det stå 

II.1.4) Kort beskrivning:

Tecknande av ett ramavtal med högst 3 uppdragstagare [...]

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen avser att ingå ett interinstitutionellt ramavtal med högst 3 uppdragstagare för

[...]