Services - 34810-2022

21/01/2022    S15

Česko-Praha: Úklidové služby

2022/S 015-034810

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ministerstvo zahraničních věcí
Národní identifikační číslo: 45769851
Poštovní adresa: Loretánské náměstí 101/5
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11800
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Bronislav Zrubecký
E-mail: bronislav_zrubecky@mzv.cz
Tel.: +420 224182279
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mzv.cz/jnp/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mzv
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: zahraniční věci

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV

II.1.2)Hlavní kód CPV
90910000 Úklidové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektech Zadavatele (blíže viz Zadávací dokumentace).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1 - Poskytování komplexních úklidových služeb - Černínský palác včetně Janákovy přístavby

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění Části 1 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Černínský palác včetně Janákovy přístavby na adrese Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 - Hradčany.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Zaručená mzda pracovníka úklidové služby / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Stabilita pracovního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2 - poskytování komplexních úklidových služeb - Trauttmansdorffský palác včetně objektu školky Zamináček

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění Části 2 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Trauttmansdorffský paláce včetně objektu školky Zamináček na adrese Loretánská ulice 180/6, 118 01 Praha 1

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Zaručená mzda pracovníka úklidové služby / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Stabilita pracovního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 5 - poskytování komplexních úklidových služeb - Skladové prostory Jiviny

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění Části 5 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Skladové prostory MZV na adrese Netřebská 51, 161 00 Praha 6 Ruzyně.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Zaručená mzda pracovníka úklidové služby / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Stabilita pracovního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 3 - poskytování komplexních úklidových služeb - Toskánský palác

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění Části 3 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Toskánský palác na adrese Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Zaručení mzda pracovníka úklidové služby / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Stabilita pracovního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 4 -poskytování komplexních úklidových služeb - Ubytovna MZV

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění Části 4 veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektu MZV - Ubytovna MZV na adrese Vrbenského 1422/46, 170 00 Praha 7.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Zaručená mzda pracovníka úklidové služby / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Stabilita pracovního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 206-537650
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 1
Část č.: N006/21/V00022009/001
Název:

Část 1 - Poskytování komplexních úklidových služeb - Černínský palác včetně Janákovy přístavby

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 2
Část č.: N006/21/V00022009/002
Název:

Část 2 - poskytování komplexních úklidových služeb - Trauttmansdorffský palác včetně objektu školky Zamináček

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 5
Část č.: N006/21/V00022009/005
Název:

Část 5 - poskytování komplexních úklidových služeb - Skladové prostory Jiviny

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 3
Část č.: N006/21/V00022009/003
Název:

Část 3 - poskytování komplexních úklidových služeb - Toskánský palác

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 4
Část č.: N006/21/V00022009/004
Název:

Část 4 -poskytování komplexních úklidových služeb - Ubytovna MZV

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/01/2022