Služby - 348176-2018

09/08/2018    S152

Polsko-Warszawa: Zajištění návrhu, přechodu a provozu týkajícího se webové mapové služby pro námořní mapy

2018/S 152-348176

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Frontex
Poštovní adresa: Plac Europejski 6
Obec: Warszawa
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Země: Polsko
Kontaktní osoba: Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 22059500
Fax: +48 22059501
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3940
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění návrhu, přechodu a provozu týkajícího se webové mapové služby pro námořní mapy

Spisové číslo: Frontex/OP/720/2018/RS
II.1.2)Hlavní kód CPV
48320000 Balík programů pro kreslení a tvorbu obrázků
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zajištění externě hostované webové mapové služby pro námořní mapy v souladu s normou OGC a služby webové mapové dlaždice (WMS/WMTS), které mohou být součástí aplikací Frontex umožňujících zobrazit námořní informace na jejich přirozeném pozadí.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Online služby

II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění externě hostované webové mapové služby pro námořní mapy v souladu s normou OGC a služby webové mapové dlaždice (WMS/WMTS), které mohou být součástí aplikací Frontex umožňujících zobrazit námořní informace na jejich přirozeném pozadí. Podrobný popis předmětů plnění je uveden v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/09/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/09/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warszawa, Polsko

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Je povolen 1 zástupce uchazeče s předchozím oznámením jeho účasti agentuře Frontex.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/08/2018