Servizzi - 348177-2018

09/08/2018    S152

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Qafas ta' Kuntratt Singolu għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, stends/pavaljuni tal-UE u azzjonijiet ta' promozzjoni f'pajjiżi terzi

2018/S 152-348177

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Chafea
Indirizz postali: Drosbach building A03/41
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Ralitsa Yovcheva-Hahn
Posta elettronika: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' Kuntratt Singolu għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, stends/pavaljuni tal-UE u azzjonijiet ta' promozzjoni f'pajjiżi terzi

Numru ta' referenza: Chafea/2018/AGRI/01
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79952000 Servizzi ta' avvenimenti - QA10 - QA11 - QA12
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-kuntratt huwa li jipprovdi servizzi għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, azzjonijiet ta' promozzjoni u pavaljuni/stends tal-UE f'pajjiżi terzi.

Is-servizzi mitluba se jkunu primarjament fil-kuntest tal-promozzjoni ta' prodotti agrikoli: Delegazzjonijiet ta' negozju fuq livell għoli; Seminars; laqgħat ta' diskussjoni u ħidma u attivitajiet oħra simili; pavaljuni/stends matul fieri kummerċjali f'pajjiżi terzi; dewqan ta' ikel, displej ta' prodotti agrikoli tal-UE, sponsorjar ta' avvenimenti, dewqan fil-punti tal-bejgħ.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 22 000 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
39154100 Strippi ta' l-esebizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Pajjiżi terzi barra mill-UE

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

B'konsegwenza ta' din il-proċedura tal-ksib, Chafea, skont il-mandat tagħha, se tiffirma QtK singolu mal-kuntrattur li jirbaħ il-kuntratt.

Matul il-validità tal-QtK, Chafea tista' tordna servizzi u tiffirma l-kuntratti jew il-formoli tal-ordnijiet speċifiċi sussegwenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-metodoloġija proposta għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti f'pajjiżi terzi / Peżar: 20
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-metodoloġija proposta għall-organizzazzjoni ta' stends fil-fieri kummerċjali f'pajjiżi terzi / Peżar: 20
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi, l-assigurazzjoni tal-kwalità / Peżar: 20
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-effiċjenza u l-effettività tal-azzjonijiet / Peżar: 10
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-Implimentazzjoni tal-istudju tal-każ ta' attivitajiet promozzjonali fl-Afrika t'Isfel fil-kuntest tal-Missjoni ta' livell għoli tal-Kummissarju / Peżar: 30
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-promozzjoni tal-Politika Agrikola; l-Inizjattiva ta' Taħriġ Aħjar għal Ikel Iktar Sikur

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 056-123127
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea 2018 AGRI 01
Titlu:

Qafas ta' Kuntratt Singolu għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, stends/pavaljuni tal-UE u azzjonijiet ta' promozzjoni f'pajjiżi terzi

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
27/07/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 2
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Conception, Etudes et Cooperation de Formation (CECOFORMA)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0419.831.539
Indirizz postali: Rue Léon Frédéricq 14
Belt: Liege
Kodiċi NUTS: BE33 Prov. Liège
Kodiċi postali: 4020
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: NSF Euro Consultants
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 0440.521.936
Indirizz postali: Avenue Pasteur 21
Belt: Wavre
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1300
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Societe Pour L'expansion des Ventes des Produits Agricoles et Alimentaires (SOPEXA)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 775 670 110
Indirizz postali: 28 rue Feydeau
Belt: Paris
Kodiċi NUTS: FR1 ILE-DE-FRANCE
Kodiċi postali: 75002
Pajjiż: Franza
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 22 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 22 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
02/08/2018