Services - 34827-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Refuse collection services

2022/S 015-034827

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU
National registration number: 4203709
Postal address: Strada: SOS FUNDENI, nr. 252
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 72435
Country: Romania
Contact person: Loredana Dobriță
E-mail: achizitii@iob.ro
Telephone: +40 0213183558
Fax: +40 0213183563
Internet address(es):
Main address: www.iob.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACORD CADRU SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI VALORIFICARE/DEPOZITARE FINALA A DEȘEURILOR MUNICIPALE, INCLUSIV FRACTII VALORIFICABILE COLECTATE SEPARAT

Reference number: 4203709/2019/4023A
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Acord cadru 36 LUNI SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI VALORIFICARE/DEPOZITARE FINALA A DEȘEURILOR MUNICIPALE, INCLUSIV FRACTII VALORIFICABILE COLECTATE SEPARAT conform caietului de sarcini.

Serviciului de salubrizare solicitat:

a) Colectarea, transportul si eliminarea prin depozitare de catre operator la rampa ecologica autorizata a deseurilor solide ( deseuri menajere ), cu exceptia celor toxice periculoase si a celor cu regim special, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de la adresa beneficiarului, in ritmul si intervalul prevazut in prezentul caiet de sarcini.

Cod deseu: 20 03 01

b) Colectarea separata , transportul separat si valorificarea de catre operator a deseurilor reciclabile, colectate selective-( hartie, plastic, metal, sticla, lemn, textile,) de la adresa beneficiarului, in ritmul si intervalul prevazut in prezentul caiet de sarcini.

Cod deseuri : 15 01 01; 15 01 02;15 01 03; 15 01 07; 15 01 09; 20 01 01; 20 01 39; 20 01 40

c) Colectarea, transportul si eliminarea prin depozitare de catre operator la rampa ecologica autorizata, a deseurilor de constructii si demolari in autospeciale si containere special destinate acestui serviciu

Cod deseu : 17 09 04

d) Colectarea, transportul si valorificarea/eliminarea a deseurilor voluminoase

Cod deseu : 20 03 07

e) Colectare, transport si valorificare deseuri vegetale

Cod deseu : 20 02 01

f) Colectare, transport si valorificare deseuri de echipamente de protectie

Cod deseu 15 02 03

Deseurile au fost codificate pentru o identificare corecta a clasei, conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, Anexa – Lista deseurilor

Nota: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 224 900.00 RON / Highest offer: 1 224 900.00 RON taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Șoseaua Fundeni, nr. 252, Sector 2, București.

II.2.4)Description of the procurement:

Serviciului de salubrizare solicitat:

a) Colectarea, transportul si eliminarea prin depozitare de catre operator la rampa ecologica autorizata a deseurilor solide ( deseuri menajere ), cu exceptia celor toxice periculoase si a celor cu regim special, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de la adresa beneficiarului, in ritmul si intervalul prevazut in prezentul caiet de sarcini.

Cod deseu: 20 03 01

b) Colectarea separata , transportul separat si valorificarea de catre operator a deseurilor reciclabile, colectate selective-( hartie, plastic, metal, sticla, lemn, textile,) de la adresa beneficiarului, in ritmul si intervalul prevazut in prezentul caiet de sarcini.

Cod deseuri : 15 01 01; 15 01 02;15 01 03; 15 01 07; 15 01 09; 20 01 01; 20 01 39; 20 01 40

c) Colectarea, transportul si eliminarea prin depozitare de catre operator la rampa ecologica autorizata, a deseurilor de constructii si demolari in autospeciale si containere special destinate acestui serviciu

Cod deseu : 17 09 04

d) Colectarea, transportul si valorificarea/eliminarea a deseurilor voluminoase

Cod deseu : 20 03 07

e) Colectare, transport si valorificare deseuri vegetale

Cod deseu : 20 02 01

f) Colectare, transport si valorificare deseuri de echipamente de protectie

Cod deseu 15 02 03

Deseurile au fost codificate pentru o identificare corecta a clasei, conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, Anexa – Lista deseurilor

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 228-559706
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 636 A
Title:

Acord cadru de servicii

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/02/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ECOGREEN CONSTRUCT SRL
National registration number: RO25716944
Postal address: Strada Intrarea Rozelor, Nr. 3
Town: Adunatii-Copaceni
NUTS code: RO314 Giurgiu
Postal code: 087005
Country: Romania
E-mail: eco.salubritate@gmail.com
Telephone: +4 0736656411
Fax: +4 0246282290
Internet address: https://preocupatideviitor.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 227 960.00 RON
Lowest offer: 1 224 900.00 RON / Highest offer: 1 224 900.00 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1484A
Title:

contracte subsecvente trim IV, 2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ECOGREEN CONSTRUCT SRL
National registration number: RO25716944
Postal address: Strada Intrarea Rozelor, Nr. 3
Town: Adunatii-Copaceni
NUTS code: RO314 Giurgiu
Postal code: 087005
Country: Romania
E-mail: eco.salubritate@gmail.com
Telephone: +4 0736656411
Fax: +4 0246282290
Internet address: https://preocupatideviitor.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 79 788.50 RON
Total value of the contract/lot: 1 224 900.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022