Services - 34828-2022

21/01/2022    S15

Romania-Brașov: Traffic-signal maintenance services

2022/S 015-034828

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BRASOV
National registration number: 4384206
Postal address: Strada: B-dul Eroilor, nr. 8, Sector: -, Judet: Brasov
Town: Brasov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 500007
Country: Romania
Contact person: Municipiul Brasov
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telephone: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
Internet address(es):
Main address: http://www.brasovcity.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor”

Reference number: 4384206/2019/117
II.1.2)Main CPV code
50232200 Traffic-signal maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Atribuirea acordului-cadru, pe 4 ani, pentru „Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor”.

Valoarea maxima estimata a acordului cadru pe durata celor patru ani este 9.250.413,89 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 4.075.878,65 lei

Valoarea minimă estimata a acordului cadru pe durata celor patru ani este 2.406.543,92 lei

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 1.503.909,32 lei

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 -a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 6 917 346.00 RON / Highest offer: 6 917 346.00 RON taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34923000 Road traffic-control equipment
45311100 Electrical wiring work
50711000 Repair and maintenance services of electrical building installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

MUNICIPIUL BRASOV

II.2.4)Description of the procurement:

Încheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani avand ca obiect „Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor”.

Valoarea maxima estimata a acordului cadru pe durata celor patru ani este de 9.250.413,89 lei.

Valoarea minimă estimata a acordului cadru pe durata celor patru ani este de 4.075.878,65 lei.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 2.406.543,92 lei.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 1.503.909,32 lei.

1. Cantităţile minime – maxime estimate a fi prestate pe întreaga durată a acordului-cadru, respectiv în cadrul unui singur contract subsecvent, conform cu Anexa 3 din Documentația de atribuire;2. Tip de acord cadru: acord cadru cu maximum 3 operatori economici; 3. Durata acordului-cadru este de 48 de luni; 6. Anual se vor încheia contracte subsecvente după cum urmează: - în primul an se vor încheia contracte subsecvente între autoritatea contractanta şi prestatorul care a prezentat preţul cel mai mic în cadrul licitaţiei de atribuire a acordului cadru; -pentru ceilalţi trei ani, anual se va relua competiţia cu cei trei prestatori semnatari ai acordului-cadru, iar contractele subsecvente anuale se vor încheia cu prestatorul care a oferit prețul cel mai scăzut cel mai mic în urma reofertării pentru anul respectiv. Reofertarea se va face anual pe durata acordului-cadru. Obiectul reofertării va fi prețul unitar fără TVA pentru cantitățile necesare de servicii/produse/lucrări pentru contractul subsecvent ce urmeaza sa fie atribuit.Operatorilor economici li se vor fi transmite invitații la reofertare, cu cantitățile contractului subsecvent ce urmează a fi încheiate iar aceștia vor depune oferta de preț în termenul stabilit de autoritatea contractanta.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 026-058142
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 426
Title:

Contract subsecvent

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 607 554.00 RON
Total value of the contract/lot: 607 554.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1/152
Title:

,Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 917 346.00 RON
Total value of the contract/lot: 756 005.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3/332
Title:

,Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/11/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 917 346.00 RON
Total value of the contract/lot: 546 084.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 76
Title:

,,Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 250 413.89 RON
Lowest offer: 6 917 346.00 RON / Highest offer: 6 917 346.00 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2/290
Title:

,Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/10/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 917 346.00 RON
Total value of the contract/lot: 409 672.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 138
Title:

Contract subsecvent

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/04/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 276 489.00 RON
Total value of the contract/lot: 6 917 346.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 426
Title:

Contract subsecvent

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 607 554.00 RON
Total value of the contract/lot: 6 917 346.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 71/45761
Title:

Contract SUBSECVENT 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 241 181.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 241 181.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341
Title:

Contract subsecvent

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
National registration number: RO 13845929
Postal address: Strada Maşina de Pâine, Nr. 173
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021133
Country: Romania
E-mail: radu.scridon@flashlighting.ro
Telephone: +40 212334253
Fax: +40 212334255
Internet address: https://www.flashlighting.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 616 239.00 RON
Total value of the contract/lot: 616 239.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Primaria Municipiului Brasov - Serviciul Contencios
Postal address: B-dul Eroilor, nr. 8
Town: Brasov
Postal code: 500007
Country: Romania
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telephone: +40 268416550/ 149
Fax: +40 268473001
Internet address: http://www.brasovcity.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022