Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Programska napaka vpliva na prikaz URL v e-obrazcih. Prizadevamo si rešiti težavo. Medtem vam predlagamo, da odstranite vejico (ali kateri koli drug poseben znak), ki se pojavi na koncu URL. Opravičujemo se za nevšečnosti.

Storitve - 348301-2020

24/07/2020    S142

Litva-Vilnius: Izboljšanje pravnih odzivov v boju proti umorom žensk

2020/S 142-348301

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski inštitut za enakost spolov
Poštni naslov: Gedimino av. 16
Kraj: Vilnius
Šifra NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Poštna številka: LT 01103
Država: Litva
E-naslov: procurement@eige.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.eige.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6880
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: enakost spolov

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izboljšanje pravnih odzivov v boju proti umorom žensk

Referenčna številka dokumenta: EIGE/2020/OPER/10
II.1.2)Glavna koda CPV
73110000 Raziskovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Študija bo prispevala k prizadevanjem inštituta EIGE za krepitev zmogljivosti institucionalnih odzivov na nasilje nad ženskami oziroma umore žensk. EIGE želi podpreti države članice EU pri izboljšanju institucionalnega odzivanja s poudarkom na vlogi in pravicah žrtev v kazenskih postopkih, povezanih z umori žensk, ter pri izpolnjevanju njihovih dolžnosti glede preiskovanja, pregona, kaznovanja in izplačevanja odškodnin.

Splošni cilj študije je izboljšati institucionalne odzive z opredelitvijo vrzeli v zakonodaji ter vrzeli med zakonodajo in prakso pri zagotavljanju pravice umorjenim ženskam.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 230 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Posebna cilja študije sta:

— izboljšati preiskave in pregon v primerih umorov žensk,

— okrepiti vlogo in pravice žrtev v kazenskih postopkih ter jih zagotoviti dostop do odškodnine.

V okviru študije bo uporabljen pristop, ki zagotavlja upoštevanje vprašanja enakosti spolov in osredotočenost na žrtve, in proučen bo vpliv krize zaradi COVID-19 na institucionalne odzive na umore žensk.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 65
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in virov / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 15
Cena - Ponder: 40 %
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 230 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v dokumentaciji javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/09/2020
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/09/2020
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Prostori EIGE. Gedimino av. 16, Vilnius, LITVA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ dva zastopnika na ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj dva delovna dni prej posredovati polno ime, datum rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov procurement@eige.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V dveh mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/07/2020