Tjänster - 348301-2020

24/07/2020    S142

Litauen-Vilnius: Förbättring av rättsliga åtgärder mot kvinnomord

2020/S 142-348301

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Postadress: Gedimino av. 16
Ort: Vilnius
Nuts-kod: LT011 Vilniaus apskritis
Postnummer: LT 01103
Land: Litauen
E-post: procurement@eige.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.eige.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6880
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Jämställdhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förbättring av rättsliga åtgärder mot kvinnomord

Referensnummer: EIGE/2020/OPER/10
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73110000 Forskning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Undersökningen ska bidra till EIGE:s insatser för att stärka kapaciteten avseende de institutionella åtgärderna mot våld mot kvinnor, nämligen kvinnomord. EIGE syftar till att stödja EU:s medlemsstater när det gäller att förbättra de institutionella åtgärderna, genom att fokusera på offrens roll och rättigheter i de straffrättsliga förfarandena som gäller kvinnomord, samt staternas skyldighet att utreda, åtala, bestraffa och bevilja skadestånd.

Det övergripande syftet med undersökningen är att förbättra de institutionella åtgärderna genom att identifiera luckorna inom och mellan lagstiftning, och i praktiken när de brottsmisstänkta för kvinnomord ställs inför rätta.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 230 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LT LIETUVA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De specifika målen med denna undersökning är att:

– förbättra utredning och lagföring vid brottsmisstanke gällande kvinnomord,

– stärka brottsoffrens roll och rättigheter i straffrättsliga förfaranden och säkerställa deras möjlighet till skadestånd.

Undersökningen kommer att tillämpa en könsmedveten och brottsofferinriktad strategi och även undersöka effekterna av Covid-19-krisen på institutionella åtgärder mot kvinnomord.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på den föreslagna metoden / Viktning: 65
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resurserna / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 15
Pris - Viktning: 40 %
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 230 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 11
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/09/2020
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/09/2020
Lokal tid: 15:00
Plats:

EIGE:s lokaler. Gedimino av. 16, Vilnius, LITAUEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn, födelsedatum, nationalitet och nummer på ID-kort eller pass minst 2 arbetsdagar i förväg till: procurement@eige.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då käranden fick meddelandet eller, om så inte skett, från den dag då det blev offentligt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/07/2020