Доставки - 348314-2017

TIЗаглавиеБългария-Карнобат: Електрическа енергия
NDНомер на публикацията на обявлението348314-2017
PDДата на публикуване06/09/2017
OJНомер на броя на ОВ S170
TWГрад/населено място на купувачаКАРНОБАТ
AUОфициално наименование на купувачаТериториално поделение „Държавно горско стопанство Карнобат“ (2016176540260)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен04/09/2017
DTКраен срок за подаване09/10/2017
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09310000 - Електрическа енергия
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG341
IAИнтернет адрес (URL)www.dgskarnobat@uidp-sliven.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС