TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 348324-2020

24/07/2020    S142

Belgien-Bruxelles: Udførelse af undervisning og relaterede opgaver som en del af Europa-Parlamentets ambassadørskoleuddannelsesprogram i Belgien

2020/S 142-348324

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Pierre-Yves VOISIN
E-mail: pierre-yves.voisin@europarl.europa.eu
Telefon: +32 22841032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://europarl.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://europarl.europa.eu/belgium
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6845
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6845
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af undervisning og relaterede opgaver som en del af Europa-Parlamentets ambassadørskoleuddannelsesprogram i Belgien

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80200000 Undervisning på gymnasieniveau
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

For at sikre, at Europa-Parlamentets ambassadørskole fungerer tilfredsstillende, søger Europa-Parlamentet en kontrahent, der skal støtte Europa-Parlamentets forbindelseskontor i Belgien (i det følgende benævnt EPLO) i læreruddannelse, skoleevalueringsopgaver og skolestøtte samt andre beslægtede opgaver, der indgår i dette uddannelsesprogram. Uddannelsesprogrammet, Europa-Parlamentets ambassadørskole, gennemføres af mindst én lærer pr. deltagende skole. Disse lærere vil modtage seminarer om, hvordan programmet fungerer, Europa-Parlamentets rolle og aktiviteter, hvordan de underviser i EU-anliggender og andre relevante emner. Derudover skal kontrahenten støtte lærere i planlægning og udvikling af onlineaktiviteter og bidrage til at styrke programmets digitale dimension. Disse seminarer vil blive overværet af EPLO-medarbejdere, eksperter, et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet og kontrahenten i rollen som formidler og uddannelsesekspert.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE2 VLAAMS GEWEST
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-kode: BE3 RÉGION WALLONNE
NUTS-kode: BEZ EXTRA-REGIO NUTS 1
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den indledende varighed er 12 måneder og kan fornys årligt op til i alt 48 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Liaison Office in Belgium, Station Europe, Place du Luxembourg, 1047 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen af buddene, bedes meddele dette til afdelingen med ansvar for forvaltningen af denne udbudsprocedure senest to arbejdsdage før datoen for åbningen af buddene pr. e-mail til eplobelgium@europarl.europa.eu Kun to repræsentanter kan deltage.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Europa-Parlamentet — DG COMM
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: eplobelgium@europarl.europa.eu
Internetadresse: https://europarl.europa.eu/belgium
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2020