Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 348324-2020

24/07/2020    S142

il-Belġju-Brussell: Il-Prestazzjoni tat-Tagħlim u l-Kompiti Relatati bħala Parti mill-Programm tal-Iskola tal-Ambaxxaturi tal-Parlament Ewropew fil-Belġju

2020/S 142-348324

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Rue Wiertz 60
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Pierre-Yves VOISIN
Posta elettronika: pierre-yves.voisin@europarl.europa.eu
Telefown: +32 22841032
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://europarl.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://europarl.europa.eu/belgium
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6845
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6845
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Prestazzjoni tat-Tagħlim u l-Kompiti Relatati bħala Parti mill-Programm tal-Iskola tal-Ambaxxaturi tal-Parlament Ewropew fil-Belġju

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80200000 Servizzi ta' l-edukazzjoni sekondarja
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Sabiex tiġi żgurata t-tmexxija tajba tal-Iskola tal-Ambaxxaturi tal-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew qed ifittex kuntrattur li jappoġġja l-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew fil-Belġju (hawnhekk qed issir referenza għalih bħala EPLO) fit-taħriġ tal-għalliema, il-kompiti ta' evalwazzjoni tal-iskola u l-appoġġ għall-iskola, kif ukoll kompiti relatati oħrajn inklużi f'dan il-programm edukattiv. Il-programm edukattiv, l-Iskola tal-Ambaxxaturi tal-Parlament Ewropew, huwa mmexxi minn tal-anqas għalliem/a wieħed/waħda għal kull skola parteċipanti. Dawn l-għalliema se jingħataw seminars dwar kif jaħdem il-Programm, ir-rwol u l-attivitajiet tal-Parlament Ewropew, kif jistgħu jgħallmu dwar kwistjonijiet tal-UE u suġġetti rilevanti oħrajn. Barra minn hekk, il-kuntrattur għandu jappoġġja lill-għalliema dwar l-ippjanar u l-iżvilupp ta' attivitajiet online u jikkontribwixxi għat-titjib tad-dimensjoni diġitali tal-programm. Dawn is-seminars ser jattendu għalihom persunal tal-EPLO, kelliema esperti, MPE wieħed jew aktar u l-kuntrattur fir-rwol ta' faċilitatur u espert fl-edukazzjoni.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi NUTS: BE3 RÉGION WALLONNE
Kodiċi NUTS: BEZ EXTRA-REGIO NUTS 1
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-perijodu inizjali għandu jkun ta' 12-il xahar, li jista' jiġġedded kull sena sa total ta' 48 xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/09/2020
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 17/09/2020
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Parlament Ewropew Liaison Office in Belgium, Station Europe, Place du Luxembourg, 1047 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għall-ftuħ tal-offerti huma mitluba jinnotifikaw lid-dipartiment responsabbli mill-immaniġġjar ta' din il-proċedura tal-ksib, mhux inqas minn jumejn (2) tax-xogħol qabel id-data tal-ftuħ tal-offerti, permezz ta' email fl-indirizz eplobelgium@europarl.europa.eu. Jistgħu jattendu żewġ rappreżentanti biss.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew — DG COMM
Belt: Brussels
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: eplobelgium@europarl.europa.eu
Indirizz tal-Internet: https://europarl.europa.eu/belgium
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Pajjiż: Franza
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/07/2020