Lieferungen - 348442-2019

24/07/2019    S141

Polen-Katowice: Teile für Förderer

2019/S 141-348442

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 131-322818)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Królik
E-Mail: k.krolik@pgg.pl
Telefon: +48 327161480

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01.

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902818
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42419800 Teile für Förderer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 143 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/07/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 131-322818

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 144 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 143 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 21
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości 51 737 szt.

muss es heißen:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości 51 732 szt.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/07/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 05/08/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 21/09/2019
muss es heißen:
Tag: 03/10/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/07/2019
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 05/08/2019
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: